PARTNER PORTALU
  • BGK

Kasa na dokumentację rewitalizacji terenu kopalni Mysłowice

  • PAP    19 grudnia 2013 - 11:01
Kasa na dokumentację rewitalizacji terenu kopalni Mysłowice

Kosztem blisko 2,5 mln zł do połowy 2015 roku powstanie dokumentacja niezbędna do zagospodarowania ok. 67-hektarowego terenu dawnej kopalni Mysłowice. Otworzy to drogę do rewitalizacji tego położonego w pobliżu centrum miasta poprzemysłowego obszaru.
Samorząd Mysłowic oraz właściciel terenu - Katowicki Holding Węglowy (KHW) - od dawna rozmawiają na temat możliwości zagospodarowania tego terenu i nadania mu nowych funkcji. W czwartek Urząd Miasta w Mysłowicach poinformował, że samorządowi - w partnerstwie z samorządami Jaworzna i Sosnowca - udało się zdobyć ponad 2,2 mln zł unijnego dofinansowania na przygotowanie dokumentacji technicznej pod przyszłą rewitalizację pokopalnianych terenów.

Kopalnia Mysłowice jest częścią kopalni Mysłowice-Wesoła, powstałej niegdyś z połączenia dwóch kopalń. Obecnie aktywność kopalni skupia się przede wszystkim w Wesołej, a teren Mysłowic wykorzystywany jest jedynie marginalnie. Holding chciałby sprzedać ten obszar lub, wspólnie z samorządem i inwestorami, uczestniczyć w jego rewitalizacji. Samorządowcy widzą w tym szansę ożywienia miasta.

Na poprzemysłowym terenie znajduje się ok. 80 budynków biurowych i przemysłowych, z których część będzie wymagała rewitalizacji; pozostałe muszą być wyburzone. Kluczową dla samorządowców kwestią jest przejęcie terenu od KHW.

"Wiążemy duże nadzieje z zagospodarowaniem tego terenu. Mamy silną motywację, aby wykorzystać stojącą przed nami szansę i ubiegać się o środki unijne w ramach programów miejskich i rewitalizacyjnych na lata 2014-2020. To szansa dla naszego miasta" - ocenił prezydent Mysłowic Edward Lasok.

Projekt, który uzyskał unijne dofinansowanie, obejmuje m.in. ocenę stopnia zanieczyszczenia gruntów poprzemysłowych, ekspertyzę stanu technicznego obiektów, ekspertyzę dotyczącą sposobów pozyskania prawa własności gruntów oraz wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania wybranych terenów. Dopiero taka dokumentacja da możliwość aplikowania o unijne środki na projekty rewitalizacyjne na tym terenie w latach 2014-2020.

Utrzymanie zbędnego kopalni terenu kosztuje KHW ok. 8 mln zł rocznie. To koszty podatków, utrzymania budynków, ochrony itp. Na 67-hektarach są m.in. budynki biurowe i przemysłowe - część będzie przeznaczona do wyburzenia, inne do rewitalizacji. Chodzi o przemysłową zabudowę z lat 1880-1912, objętą ochroną konserwatorską. Cały teren podzielony jest na 266 działek.

Holding stopniowo przygotowuje teren do nowych funkcji. Niedawno zasypany został sięgający ponad pół kilometra w głąb ziemi dawny główny szyb wydobywczy byłej kopalni. Jego likwidacja pozwoliła na uproszczenie sieci wentylacyjnej kopalni, a dodatkowo odizolowała nieczynne już wyrobiska byłej kopalni Mysłowice, co jest kluczowe dla profilaktyki przeciwpożarowej.

Przedstawiciele holdingu wskazują, że rewitalizacja terenów po byłej kopalni Mysłowice wymaga ich uporządkowania, polegającego m.in. na częściowym usunięciu obiektów zlokalizowanych na powierzchni oraz wydzieleniu jak największej powierzchni z granic zakładu górniczego. Na potrzeby KHW zachowane zostaną dwa peryferyjne szyby kopalni Mysłowice, niezbędne ze względów wentylacyjnych. Znajdują się one poza terenem przeznaczonym do zagospodarowania. Cały kopalniany teren zajmuje ok. 78 hektarów.

KHW deklarował wcześniej, że najbardziej prawdopodobne jest stworzenie z gminą spółki celowej do zagospodarowania tego terenu w oparciu o środki unijne, gdzie holding byłby inwestorem pasywnym, lub ogłoszenie ogólnokrajowego konkursu na projekt zagospodarowania, a później poszukiwanie inwestora finansowego i realizacja inwestycji z jego udziałem. Gdyby udało się pozyskać inwestora, przedsięwzięcie miałoby szansę na realizację w ciągu czterech lat.

Holding realizował już podobny projekt - na terenie dawnej kopalni Gottwald w Katowicach powstało największe w regionie centrum handlowo-usługowo-rozrywkowe; na pamiątkę zachowano tam wieżę szybową dawnej kopalni oraz niektóre poprzemysłowe budynki. Przedstawiciele KHW są jednak sceptyczni co do możliwości realizacji kolejnego tego typu centrum w Mysłowicach. Chcą, by jedynie część pokopalnianego terenu służyła celom komercyjnym, a pozostała np. kulturze, sportowi i rekreacji.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.