PARTNER PORTALU
  • BGK

Katowice jako pierwsze polskie miasto weszły do projektu Resilient Europe

  • PAP/KDS    26 lutego 2018 - 21:51
Katowice jako pierwsze polskie miasto weszły do projektu Resilient Europe
Samorząd Katowic, które jako pierwsze miasto w Polsce dołączyły do projektu Resilient Europe, koordynuje w nim rewitalizację dzielnicy Załęże. (fot.pixabay.com)

Katowice, jako jedno z 10 europejskich miast dołączyły do projektu Resilient Europe. Chce dać drugie życie dzielnicy Załęże.
  • Projekt Resilient Europe - wzmocnienie potencjału elastyczności miejskiej obszarów zdegradowanych - jest realizowany w ramach unijnej inicjatywy Urbact III.
  • To program wymiany doświadczeń i wyników badań, promujący zrównoważony rozwój miast. Służy ułatwianiu i finansowaniu wymiany doświadczeń oraz wzajemnemu uczeniu się przez miasta europejskie, które w tym celu organizują się w sieci tematyczne.
  • W projekcie Resilient Europe współuczestniczy dziesięć miast; oprócz Katowic - Potenza (Włochy), Malmo (Szwecja), Antwerpia (Belgia), Burgas (Bułgaria), Janina (Grecja), Bristol (Wielka Brytania), Rotterdam (lider projektu - Holandia), Vejle (Dania), Glasgow (Wielka Brytania) i Saloniki (Grecja).

Katowice do projektu włączyły Załęże - jedną z najstarszych dzielnic miasta, przylegającą bezpośrednio od zachodu do śródmieścia. Miasto wzięło pod uwagę skalę lokalnych potrzeb i poziom aktywności lokalnej - tak instytucji, jak i mieszkańców m.in. szczególnie chętnie zgłaszających przedsięwzięcia do budżetu obywatelskiego czy tzw. inicjatyw lokalnych.

Jednym z założeń projektu było wypracowanie Lokalnego Planu Działania. Pod tym kątem we wrześniu 2016 r. powołano specjalną grupę, do której weszli m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji z obszaru Załęża oraz mieszkańcy. Do współpracy zaproszono ekspertów z krajowego punktu kontaktowego Urbact oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Politechniki Śląskiej.

Czytaj więcej: Dom kultury na terenach gliwickiej kopalni

Zespół podczas spotkań określił czynniki wzmacniające rezyliencję Załęża w kilku wymiarach, m.in. gospodarczym, społecznym, przestrzennym i instytucjonalnym. Wykreował też wizję dzielnicy oraz służące jej osiągnięciu cele i działania. W poniedziałek miasto zorganizowało w tej sprawie konferencję, której uczestnicy sygnalizowali, że choć część działań wymaga jeszcze szczegółowego zaplanowania, wiadomo już, że w Załężu będą realizowane ważne dla dzielnicy projekty - odpowiadające potrzebom mieszkańców.

Przedsięwzięciem infrastrukturalnym będzie rewitalizacja położonego w centrum dzielnicy Placu Londzina. W przeszłości mieścił się tam park przylegający do dawnej siedziby regionalnej dyrekcji spółki Giesche.

Obecnie zaplanowano uporządkowanie tamtejszej zieleni, budowę miejsca i infrastruktury dla mobilnej sceny, budowę placu zabaw, infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, a także elementów małej architektury i oświetlenia. Miasto, oszacowany na 1,4 mln zł projekt, którego realizacja powinna zostać zakończona w tym roku, zgłosiło w konkursie dot. rewitalizacji obszarów zdegradowanych w centralnej części województwa śląskiego w ramach tzw. ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Jeden z przewidzianych do II połowy 2020 r. projektów społecznych dla Załęża zakłada funkcjonowanie "Centrum Społecznościowego - Nasze Załęże", które ma poprawić funkcjonowanie społeczne i wzmocnić potencjał społeczno-zawodowy mieszkańców zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.