Kierowcy mogą omijać już Busko-Zdrój

Do użytku oddano obwodnicę Buska-Zdroju w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973. W wydarzeniu tym wzięli udział marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Jan Maćkowiak oraz radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Grzegorz Gałuszka i Mieczysław Sas.
Kierowcy mogą omijać już Busko-Zdrój

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 Busko-Zdrój - Nowy Korczyn na odcinku od km 0+39 do km 4+478 stanowiącą obwodnicę Buska-Zdroju, jest drugim etapem projektu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z remontem mostu przez Nidę w Wiślicy i budową obwodnicy Buska-Zdroju na drodze wojewódzkiej nr 973", realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach na zlecenie województwa świętokrzyskiego.

Czytaj też: Obwodnica Lublina oddana do użytku

W ramach inwestycji zostały wykonane prace budowlane obejmujące swym zakresem rozbudowę drogi 973 wraz z przebudową skrzyżowań, budową chodników i przejść dla pieszych, zatok autobusowych i postojowych oraz zjazdów. System odwodnienia został poddany gruntownej modernizacji, ponadto przebudowie uległy sieci teletechniczne, energetyczne, gazowe, wodociągowe, w tym kanalizacja deszczowa w ul. Bohaterów Warszawy w Busku-Zdroju konieczna do prawidłowego odwodnienia obwodnicy. Dla celów organizacyjnych i bezpieczeństwa drogi zostały wyposażone w kompletny system oświetlenia oraz oznakowania poziomego i pionowego.

Początek prac budowlanych zlokalizowano za skrzyżowaniem z drogą krajową nr 73 w Busku-Zdroju. Następnie roboty poprowadzone zostały wzdłuż ul. R. Dmowskiego, przecinając ul. Szaniecką, Langiewicza oraz Bohaterów Warszawy. Od tego skrzyżowania inwestycja przechodzi w ul. W. Witosa, dalej przecina ul. Waryńskiego i kieruje się w stronę miejscowości Zbludowice, gdzie dobiega końca za skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 776.

Czytaj też: Kierowcy mogą już korzystać z obwodnicy Leżajska

- Rozbudowaliśmy ponad cztery kilometry drogi wojewódzkiej 973 na terenie miasta Busko-Zdrój i miejscowości Siesławice. Droga została poszerzona do 7 metrów, wybudowano chodniki, wymieniona została cała infrastruktura podziemna. Wybudowaliśmy również cztery ronda, które bardzo usprawnią ruch na tym odcinku. Wcześniej były skrzyżowania, na których kierowcy zawsze mieli problemy - powiedział Damian Urbanowski, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Budowa obwodnicy to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców Buska-Zdroju. Te i inne zalety tej inwestycji podkreślał marszałek Adam Jarubas.

- To ważny element komunikacyjny, który łączy drogę na Korczyn i drogę na Kraków przez Wiślicę. Do tej pory ruch towarowy w centrum miasta był bardzo uciążliwy dla mieszkańców. Obecnie ten ruch odbywa się już poza miastem i to jest właśnie sens budowania obwodnic. Teraz będzie już o wiele bezpieczniej, a ciężarówki już tak nie będą uprzykrzać życia mieszkańców miasta - powiedział.

To przedsięwzięcie jest także podniesieniem atrakcyjności tego terytorium. Wiemy, jak dynamicznie rozwijającym się obszarem jest dziś Busko-Zdrój z uzdrowiskami i innymi usługami, firmami, które tu działają. Mamy tu najniższe bezrobocie, co nie znaczy, że nie trzeba tu realizować inwestycji dających miejsca pracy. Są tutaj pewne zasoby, które mogą dawać prace ludziom przyjeżdżającym również z poza regionu.

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Uważam, że ta obwodnica to błąd. Ponieważ pozwala omijać Busko, degraduje znaczenie tego historycznego grodu. Od tysiącleci szlaki handlowe wiodły prosto przez środek grodu. Budowa obwodnic to wymysł naszych czasów.

TBU 75TL, 2014-11-03 20:24:15 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE