PARTNER PORTALU
  • BGK

Kodeks urbanistyczno-budowlany: Likwidacja "warunków zabudowy" z poparciem miast

  • pt    28 listopada 2016 - 13:59
Kodeks urbanistyczno-budowlany: Likwidacja "warunków zabudowy" z poparciem miast
Prezes Związku Miast Polskich, Zygmunt Frankiewicz (fot.gliwice.eu)

• Członkowie zarządu Związku Miast Polskich podjęli stanowisko w sprawie Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.
• Zdaniem samorządowców niezbędne jest uproszczenie, skrócenie procedur opracowywania i uchwalania planów, a także przyjęcie zasady, że partycypacja społeczna ma miejsce na każdym etapie prac planistycznych, a główny ciężar konsultacji jest przeniesiony na etap programowania.
W projekcie Kodeksu urbanistyczno-budowlanego przedstawiciele miast członkowskich ZMP akceptują te zmiany, które są zgodne z postulatami środowisk samorządowych, w tym ZMP, formułowanymi od wielu lat.

Są to m.in.: likwidacja decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wzmocnienie rangi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zapewnienie gminom statusu strony w postępowaniach lokalizacyjnych, zastąpienie opłaty adiacenckiej i planistycznej opłatą infrastrukturalną.

Uwagi w kwestiach zasadniczych i szczegółowych

- Sporo zapisów jest jednak dla nas nadal nie do zaakceptowania. Muszą być one jednoznacznie zmienione, bo zamiast przyspieszenia procesów administracyjnych w planowaniu przestrzennym, może nastąpić paraliż. Warto na ten temat rozmawiać, zgłaszamy liczne uwagi w kwestiach zasadniczych i szczegółowych – mówił Zygmunt Frankiewicz, prezes ZMP.

Członkowie związku zwracają uwagę m.in. na: konieczność przedstawienia projektu ustawy wprowadzającej oraz projektów podstawowych aktów wykonawczych, bez których zaopiniowanie tej regulacji będzie niemożliwe, wprowadzenia zasady opracowywania planów miejscowych dla obszarów, na których zachodzą procesy rozwojowe (na pozostałych wystarczą uproszczone przepisy urbanistyczne) czy na zasadę ustalania podatku od nieruchomości po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania i zgodnie z określonym w nim przeznaczeniem gruntów.

Uproszczenie i skrócenie procedur

Zdaniem samorządowców z miast, niezbędne jest uproszczenie, skrócenie procedur opracowywania i uchwalania planów, a także przyjęcie zasady, że partycypacja społeczna ma miejsce na każdym etapie prac planistycznych, a główny ciężar konsultacji jest przeniesiony na etap programowania.

Nie zgadzają się też na uznanie starosty jako właściwego organu do wydania zgody inwestycyjnej, ponieważ organem odpowiednim do jej wydania może być wyłącznie „gospodarz” przestrzeni, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Podkreślają, że niekonstytucyjny jest zapis narzucający gminom obowiązek realizacji w wyznaczonych terminach własnych inwestycji na terenach objętych miejscowym planem oraz, że tylko miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt prawa miejscowego.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.