PARTNER PORTALU
  • BGK

Kolej - uboższe dziecko inwestycji infrastrukturalnych

  • wnp (Piotr Stefaniak)    3 marca 2014 - 10:43
Kolej - uboższe dziecko inwestycji infrastrukturalnych

Wkrótce rozpoczną się negocjacje polskiego rządu z Komisją Europejska w sprawie przyjęcia Umowy Partnerstwa (UP) i programów operacyjnych z unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.
Ostateczną wersję UP rząd przyjął 8 stycznia. Wśród podstawowych dokumentów strategicznych, w oparciu o które prowadzona jest polityka rozwoju w Polsce i które uwzględnia UP, znajduje się "Strategia rozwoju transportu do 2020 r."

 Jednak konsultacje społeczne dokumentu implementacyjnego do tej strategii zakończyły się później, 5 lutego. Od tego czasu, opinii publicznej przekazane zostały informacje, które niekiedy dość istotnie zmieniają przyjęte już założenia.

Co to DI?

Dokument implementacyjny to szczegółowy plan inwestycyjny do strategii. Ma usprawnić proces przygotowania, wdrożenia, monitorowania oraz rozliczenia inwestycji transportowych w latach 2014 -2020.

Integralną częścią dokumentu są zestawienia o planowanych inwestycjach, sposobach współfinansowania oraz zasadnicze etapy realizacji projektów.
Na liście przyjętej w grudniu ub.r. było 64 kolejowych projektów priorytetowych oraz 11 o znaczeniu makroregionalnym (finansowanym m.in. ze środków PO Polska Wschodnia).

Formalnie, lista projektów drogowych była skromniejsza i liczyła 42 zadania, lecz też większość z nich ma większą wartość jednostkową (np. koszt dokończenia budowy S7 Gdańsk Warszawa - 14,4 mld zł, S2/A2 Warszawa - Siedlce - 10,2 mld zł, S7 Warszawa - Kraków - 9,9 mld zł).

Ze wstępnych założeń wynikało, że na PO Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2014-2020 przypadnie 27,5 mld euro, z czego na budownictwo drogowe i kolejowe po ok. 10,5 mld euro. Te założenia inwestycyjne ulegną zmianie, szczególnie wobec kolei.

Korekta

W połowie lutego wicepremier Elżbieta Bieńkowska, minister infrastruktury i rozwoju powiedziała podczas spotkania z marszałkami samorządu wojewódzkiego, że nastąpi korekta podziału środków unijnych na infrastrukturę drogowo-kolejową.

Przypomnijmy, że UE (która płaci i wymaga) zaleca, aby współfinansowane przez nią te zadania rozkładały się w proporcji 60 proc. (kolej) do 40 proc. (drogi). Polska w projekcie dokumentu implementacyjnego do "Wieloletniej strategii rozwoju transportu do 2020 r." przyjęła proporcję 50:50, lecz siadając do stołu negocjacyjne z Komisją Europejską będzie forsować proporcję 60:40, na rzecz budownictwa drogowego.

Stoi to w sprzeczności z przesłaniem polskiego rządu, zapisanym w tymże Dokumencie Implementacyjnym.

"Zrównoważony system transportowy, pozwala na zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych, przy zminimalizowanym negatywnym wpływie na środowisko i optymalnym poziomie efektywności energetycznej. (...) Niezbędna jest zatem w pierwszej kolejności poprawa konkurencyjności transportu kolejowego w stosunku do transportu drogowego oraz wykorzystanie efektu synergii międzygałęziowej."

 Powody

Dziwi też oficjalny powód tej korekty, jaki powtarzają przedstawiciele MIR. Mówią, że należy skupić się dokończeniu budowy zaprojektowanej, bazowej sieci dróg ekspresowych. Wychodzi na to, że projekty kolejowe są drugiej kategorii lub wyjaśnienia MIR są co najmniej niepolityczne.
Rzeczywiste powody są innej natury.

Oto 20 lutego podczas konferencji prasowej w PKP PLK, z udziałem dwóch wiceministrów, dziennikarze usłyszeli, że w tym roku PLK ustanowi nowy rekord inwestycji kolejowych, 7 mld zł. Sęk w tym, że jeszcze na początku lutego zarząd PLK, przedstawiciele Grupy PKP SA i MIR mówili zgodnie i "przerobieniu" ponad 9 mld zł.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • leda, 2014-03-03 18:55:52

    było to do przewidzenia. Dla ekipy PO-PSL liczą się tylko drogi, bo oni przecież nie jeżdżą kolejami, ani nie korzystają z jakiegokolwiek transportu publicznego, mając w pogardzie tych, którzy z niego korzystają. Gdyby było inaczej, w pierwszej perspektywie rząd wspomógłby logistycznie kolej, która ...nie dawała sobie rady z problemami. Tymczasem hołota u koryta wolała sobie budować autostrady w Dolomity, przy okazji tucząc się na przekrętach w drogownictwie.  rozwiń