PARTNER PORTALU
  • BGK

Kolejowy Program Utrzymaniowy. Szybciej do Krakowa, Rzeszowa, Katowic i Poznania

  • Michał Wroński    19 stycznia 2018 - 06:00
Kolejowy Program Utrzymaniowy. Szybciej do Krakowa, Rzeszowa, Katowic i Poznania
Realizacja programu ma zapewnić poprawę jakości infrastruktury kolejowej (fot. twitter.com/mat. PKP PLK)

Za pięć lat pociągi regionalne w Polsce mają jeździć ze średnią prędkością handlową blisko 60 km/h, pośpieszne mają osiągnąć 95 km/h, zaś ekspresowe – 110 km/h. Takie mają być rezultaty wdrożenia kolejowego programu utrzymaniowego, który 16 stycznia został przyjęty przez Radę Ministrów. W których częściach Polski skutki tego programu będą najbardziej zauważalne?
• Program finansowany będzie z budżetu państwa i Funduszu Kolejowego. Na jego realizację ze środków publicznych zostanie przeznaczone ok. 23,8 mld zł, w tym ok. 21 mld zł z budżetu państwa.

• Pieniądze te mają zapewnić wieloletnie dofinansowanie kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową do 2023 r., zwłaszcza w obszarze utrzymania i remontów, ponoszonych przez jej zarządców.

• Program będzie realizowany w latach 2019-2023. Jego podstawowym celem jest wzmocnienie roli transportu kolejowego w systemie transportowym kraju.

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, realizacja programu ma zapewnić poprawę jakości infrastruktury kolejowej, co „powinno zachęcić do korzystania z kolei podróżnych i przewoźników towarowych”. Skrócić ma się czas przejazdu koleją. Zmniejszyć ma się również liczba awarii i usterek technicznych, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych oraz wzrost konkurencyjność tej gałęzi transportu. Resort podkreśla bowiem, że przewoźnicy oczekują od zarządcy sieci przede wszystkim likwidacji wąskich gardeł utrudniających korzystanie z sieci kolejowej.

Finansowanie kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową będzie się odbywało na podstawie wieloletniej umowy zawieranej przez zarządców infrastruktury z ministrem właściwym do spraw transportu. Będą one zawierane na 5 lat, z uwzględnieniem jednorocznego finansowania budżetowego.

Czytaj: Program Inwestycji Dworcowych. PKP wyremontuje lub zbuduje 188 dworców

Wykonanie programu ma umożliwić choćby częściową likwidację zaległości utrzymaniowo-remontowych na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP PLK (czyli głównego beneficjenta programu). Zostaną też wyznaczone nowe kategorie linii kolejowych, co ma zapobiec degradacji niektórych z nich  i tym samym sprzyjać poprawie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów dotychczas zmarginalizowanych.

Ministerstwo ostrzega jednak, że zanim pociągi przyśpieszą, cierpliwość przewoźników i pasażerów może zostać wystawiona na próbę, gdyż planowane modernizacje sieci będą wiązać się ze wzrostem liczby zamknięć torowych, wprowadzaniem ograniczeń prędkości związanych z przejazdem pociągów obok miejsca robót budowlanych, a także wprowadzaniem ruchu jednotorowego dwukierunkowego.

Czytaj: Samorządowcy pełni obaw: Będziemy zwracać mienie przejęte od PKP w ostatnich 27 latach?

- Zjawiska te będą skutkować wydłużeniem czasu przejazdu części pociągów, a co za tym idzie, okresowo negatywnie wpłyną na prędkość handlową, która w czasie kumulacji robót inwestycyjnych może, nawet mimo przygotowania alternatywnych tras objazdowych, ulec obniżeniu w stosunku do stanu w roku 2016 - czytamy w programie.

Istotnie, z przedstawionych w tym dokumencie symulacji wynika, że na wymierne przyspieszenie pociągów tak naprawdę trzeba będzie poczekać do roku 2023. Wcześniej zmiany będą w gruncie rzeczy niewielkie.×
KOMENTARZE (1)

  • EUROPEJCZYK-POZNANIAK, 2018-01-21 00:42:09

    Czy władze miast i mieszkańcy-PASAZEROWIE III mają jakikolwiek wlyw na to jak będa wyglądać dworce po remoncie.?? Przykład nowego dworca w Poznaniu,najbrzydszego w Polsce a może i w Europie jest przykładem masakrycznych działań PKP. Oddajcie głos mieszkancom,jakiego dworca pragną. W poznaniu dojdzi...e do zabudowy kolejnego terenu ok.100 ha tzw "Wolne Tory". Zróbmy to zgodnie z najlepszymi wzorcami planowania,architektury w europie.  rozwiń