PARTNER PORTALU
  • BGK

Komitet Regionów: Miasta portowe zyskują na znaczeniu w Agendzie Miejskiej

  • MN    9 lutego 2017 - 13:53
Komitet Regionów: Miasta portowe zyskują na znaczeniu w Agendzie Miejskiej
Pozytywny przykład Gdyni - poszczególne fragmenty Stoczni Gdynia zostały nabyte przez nowych właścicieli, zaś cały obszar objęto Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną, tworząc z czasem Bałtycki Port Nowych Technologii (fot.commons.wikimedia.org/Marek Ślusarczyk)

• Komitet Regionów przyjął główne postulaty opinii Stanisława Szwabskiego, radnego miasta Gdyni, w kwestii rewitalizacji miast portowych oraz terenów portowych.

• Na lutowych obradach Sesji Plenarnej członkowie Komitetu Regionów stwierdzili, że Agenda Miejska, kluczowa dla funkcjonowania i rozwoju miast w UE, w niedostatecznym stopniu uwzględnia zróżnicowanie geograficzne i funkcjonalne miast.

• Członkowie komitetu zalecają, aby w dalszych pracach nad wdrożeniem agendy miejskiej i paktu amsterdamskiego uwzględnić specyfikę funkcjonowania i rozwoju miast portowych.
Podczas sesji plenarnej Komitetu Regionów radny Stanisław Szwabski podkreślał, że należy identyfikować i wzmacniać efekty synergii w relacjach port-miasto, częściowo osłabiane w wyniku liberalizacji i globalizacji rynków, które to czynniki sprzyjają gospodarczej efektywności.

Zalecając, aby polityki UE związane z transportem, gospodarką morską, ochroną środowiska morskiego i wodnego uwzględniały wyzwania rozwojowe portów i miast portowych, zwracał równocześnie uwagę, że kwestie ochrony środowiska powinny być stałym elementem wszystkich unijnych programów i projektów mających na celu rewitalizację miast portowych.

Czytaj też: Porty morskie generują miejsca pracy i dochody dla gmin

Jakiego wsparcia konkretnie potrzeba portom?

Szwabski dostrzega potrzebę wsparcia przez KE, głównie w postaci tworzenia ram prawnych, ale także nowych instrumentów finansowych, przedsięwzięć służących poprawie dostępności zaplecza z istniejących oraz projektowanych portów, a także poprawie połączeń obszarów oddalonych i wyspiarskich, poprzez modernizację istniejących i budowę nowych powiązań transportowych w ramach TEN-T i TEN-R, przy uwzględnieniu potrzeb i interesów miast portowych w dziedzinie transportu miejskiego i regionalnego.

Radny podkreślił także potrzebę ukierunkowania polityki UE stosownie do rodzajów portów i ich położenia geograficznego, działalności gospodarczej, systemu regulacyjnego i różnych kierunków polityki portów krajowych. Przypomniał kluczowe znaczenie portów sieciowych TEN-T dla zwiększenia konkurencyjności gospodarczej, łączności z innymi środkami transportu i sąsiednimi obszarami, co zapewnia spójność terytorialną i dostępność.

Czytaj też: Kozłowski: Porty napędzają koniunkturę nadmorskich gmin i powiatów

- Rewitalizacja miast i portów ma kluczowe znaczenie dla pokonania pokryzysowej stagnacji i dla światowej restrukturyzacji przemysłu - mówił w swoim przemówieniu Stanisław Szwabski. - Porty oraz firmy związane z gospodarką morską i ich różnorodne funkcje są ważnym atutem, który trzeba wzmocnić w ich wymiarze gospodarczym, kulturowym i środowiskowym z korzyścią dla wszystkich obywateli i społeczności lokalnych. Również wezwał UE i państwa członkowskie do tego, by we współpracy z samorządami lokalnymi położyły nacisk na finansowanie inwestycji w miastach lub miejscowościach portowych - dodał.

Port i miasto to jeden system

Stanisław Szwabski zwrócił uwagę na to, że rozwój miast portowych jest zależny od zdolności powiązania tkanki miejskiej z działalnością portową i zintegrowanym ekosystemem port–miasto.

Zrównoważone podejście wymaga zintegrowanych stosunków portów z miastami w oparciu o równowagę zapewniającą integralność środowiskową, dobrobyt społeczny i gospodarczy, a także wysoką jakość życia. Oraz szczególnie podkreślił, że liczne porty europejskie – morskie i śródlądowe – posiadają znaczne walory kulturowe i ze względu na swoją specyfikę wymagają specjalnych działań w ramach programów i projektów zachowania europejskiego dziedzictwa kulturowego.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.