PARTNER PORTALU
  • BGK

Konkurs dot. obszarów funkcjonalnych

  • AT    29 listopada 2012 - 18:15
Konkurs dot. obszarów funkcjonalnych

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór wniosków do konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych.
Celem głównym konkursu jest upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocja zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru.

Celem konkursu jest również stworzenie warunków umożliwiających określenie granic miejskich obszarów funkcjonalnych: określenie zasięgu ich wpływu i potencjalnego kierunku rozwoju, sformułowanie kierunków rozwoju w postaci studium, strategii rozwoju oraz planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących całe obszary funkcjonalne.

Wnioskodawcami są jednostki samorządu terytorialnego, przy czym muszą one realizować projekt w porozumieniu z przynajmniej dwiema jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład planowanego obszaru funkcjonalnego, związki jst oraz stowarzyszenia jst.

Typy działań możliwe do realizacji w ramach konkursu to:

- analizy mające na celu określenie zasięgu obszaru funkcjonalnego,
- badania, diagnozy służące określaniu powiązań na obszarze funkcjonalnym,
- strategie lub plany obejmujące najważniejsze działania dla rozwoju danego obszaru funkcjonalnego,
- studia/strategie rozwoju/planu zagospodarowania przestrzennego oraz innych dokumentów strategicznych dla obszaru funkcjonalnego,
- przygotowywanie planów działań na danym obszarze funkcjonalnym, wynikających z diagnozy danego obszaru,
- opracowanie badań, analiz, ewaluacji, ekspertyz służących przygotowaniu studiów uwarunkowań przestrzennych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- przygotowanie studiów wykonalności, dokumentacji przetargowej, dotyczącej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym konsultacji społecznych oraz dokumentacji technicznej dla inwestycji wynikających z diagnozy opracowanej w ramach niniejszego konkursu;

Więcej informacji na temat konkursu  tutaj.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.