PARTNER PORTALU
  • BGK

Kraków ma nowoczesną sortownię odpadów

  • PAP    22 maja 2014 - 16:13

Kosztem 51 mln zł powstała w Krakowie zautomatyzowana sortownia niesegregowanych odpadów komunalnych. Zdaniem przedstawicieli Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania (MPO) jest to obecnie największy i najnowocześniejszy tego typu obiekt w Polsce.
Jak wyjaśnił prezes MPO Henryk Kultys, podstawowym zadaniem otwartej w czwartek sortowni jest wyodrębnienie z dostarczonej masy nieposortowanych śmieci jak najwięcej odpadów, nadających się do ponownego wykorzystania. Z pozostałej części, nienadającej się do odzysku powstanie paliwo alternatywne, wykorzystywane w cementowniach.

Budynek sortowni to stalowa konstrukcja o powierzchni około 4 tys. metrów kwadratowych, w którym na trzech poziomach umieszczono zautomatyzowaną instalację do sortowania odpadów komunalnych. Składa się ona z 250 różnych maszyn i urządzeń, takich jak przenośniki transportujące, przesiewacze, separatory optyczne, balistyczne, metali żelaznych i nieżelaznych.

Zastosowane rozwiązania technologiczne pozwalają na sortowanie zarówno odpadów zmieszanych (przepustowość 100 tys. ton rocznie), jaki i selektywnie zebranych (przepustowość 50 tys. ton rocznie).

"Zastosowane technologie, rozwiązania projektowe i utrzymywane standardy eksploatacji zapewniają bezpieczeństwo dla ludzi i ochronę środowiska naturalnego" - podkreślił przedstawiciel MPO.

Inwestycja kosztowała 51 mln zł, z czego część stanowiły środki z funduszy europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Sortownia jest częścią Centrum Ekologicznego Barycz w Krakowie, w którego skład wchodzą wzajemnie ze sobą współpracujące instalacje do gospodarowania odpadami komunalnymi. Oprócz sortowni są to instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania, punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, kompostownia, instalacja do pozyskiwania i produkcji energii elektrycznej z biogazu oraz ścieżka ekologiczna.

Jak przypomniał prezydent miasta Jacek Majchrowski, w Krakowie powstaje też nowoczesna spalarnia śmieci, która będzie ostatnim elementem tamtejszego systemu gospodarki odpadami. Jej otwarcie zapowiadane jest na przyszły rok.

"Jednak równie istotna dla nas jest nowa sortownia w Baryczy. Dzięki zastosowanym przy jej budowie technologiom - bezpiecznym dla ludzi i dla środowiska - jeszcze więcej odpadów będzie mogło zostać powtórnie wykorzystanych" - zaznaczył prezydent.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • Kondor, 2014-05-22 20:48:34

    W założeniach do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z sierpnia 2010 roku czytamy: „Niekiedy podejmowano budowę sortowni odpadów zmieszanych jako samodzielnej instalacji do odzysku surowców wtórnych, co jest technologicznie i środowiskowo nieuzasadnione, bowiem frakcja surowca uzys...kana przy sortowaniu odpadów zmieszanych wynosi ok. 8 %, co nie stanowi znaczącego udziału. Poza tym jakość odpadów pozyskiwanych w takiej sortowni nie zawsze pozwala na dalsze przetworzenie. Przyjmowano jako zasadę jak największy rozmiar oczka sita, tak aby frakcja podsitowa stanowiła jak największą masę. Frakcja podsitowa jest bowiem wykorzystywana na składowisku odpadów do przysypki w procesie odzysku R14, a więc przedsiębiorca nie ponosi za nią żadnych opłat". Lata mijają i jak możnba poczytać patologie w polskiej gospodarce odpadami mają się nadal dobrze...  rozwiń