PARTNER PORTALU
  • BGK

Kraków szuka projektów do Miejskiego Programu Rewitalizacji

  • AH    13 października 2017 - 17:47
Kraków szuka projektów do Miejskiego Programu Rewitalizacji
fot. unsplash

Rozpoczął się nabór uzupełniający projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa.
Celem naboru jest uzupełnienie listy planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych o projekty zlokalizowane na terenach poprzemysłowych.

Nabór uzupełniający odbywa się na podobnych zasadach jak pierwotny nabór projektów z 2016 r. Mogą wziąć w nim udział projekty realizujące cele rewitalizacji wskazane w MPRK oraz zlokalizowane na terenach poprzemysłowych wchodzących w skład obszaru rewitalizacji wskazanego w MPRK. Dopuszcza się również lokalizację poza obszarem rewitalizacji pod warunkiem uzasadnienia wpływu danego projektu rewitalizacyjnego na rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społecznych występujących na obszarze rewitalizacji MPRK.

Umieszczenie projektu na liście planowanych podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych w MPRK umożliwia m.in. ubieganie się o środki z funduszy unijnych w naborach do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Dla projektów, które będą ubiegały się o wsparcie ze środków RPO WM 2014-2020 w ramach 11 osi priorytetowej rewitalizacja przestrzeni regionalnej, działanie 11.4 rewitalizacja terenów poprzemysłowych, należy mieć na względzie wymagania zawarte w szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WM 2014-2020.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.