PARTNER PORTALU
  • BGK

Kraków zabetonuje Wzgórze św. Bronisławy?

  • JS    4 kwietnia 2018 - 21:10
Kraków zabetonuje Wzgórze św. Bronisławy?
W środę (4 kwietnia) w Urzędzie Miasta Krakowa złożono petycję "STOP dla zabudowy Wzgórza świętej Bronisławy” (Fot. Magiczny Kraków)

W środę (4 kwietnia) w Urzędzie Miasta Krakowa złożono petycję "STOP dla zabudowy Wzgórza świętej Bronisławy”. W związku z tym miasto zdecydowało się zabrać głos i zdementować pojawiające się w ostatnich tygodniach informacje, zgodnie z którymi na skutek podjęcia prac nad nowym planem miejscowym, nastąpi „zabetonowanie Wzgórza św. Bronisławy”. "Jest to całkowicie nieprawdziwa i wprowadzająca opinię publiczną w błąd informacja" - komentuje miasto.
W ostatnich tygodniach w mediach pojawiły się informacje o prowadzonych pracach planistycznych, które mają doprowadzić do sytuacji, w której na stoku Wzgórza św. Bronisławy pojawi się zabudowa mieszkaniowa, w tym także zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna na terenach, gdzie taka zabudowa jest niemożliwa. A ponadto teren nowej zabudowy obejmie łącznie ok. 5 hektarów terenów zielonych.

Miasto wyjaśnia więc, że uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania planu miejscowego obszaru „Zwierzyniec – Księcia Józefa” dotyczy obszaru miasta o łącznej powierzchni ponad 16 hektarów - jednakże w znacznej mierze dotyczy terenów już zainwestowanych albo terenów, które pozostaną niezabudowane. Jej celem jest umożliwienie rozbudowy Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Domu Zwierzynieckiego, zagospodarowania Cmentarza Wojennego Glinnik, aktualizację zasad ochrony terenów cennych przyrodniczo, aktualizacja funkcji przeznaczenia terenów w związku z dokonaną w 2014 r. zmianą ustaleń studium.

Zgodnie z wytycznymi studium jedynie 12 dotychczas niezabudowanych działek, o łącznej powierzchni 2,6 ha, zostało wskazane pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Co więcej, działki te położone są wzdłuż ul. Księcia Józefa (10 działek) i ul. Wodociągowej (dwie działki, które dotychczas nie były objęte ustaleniami żadnego obowiązującego planu miejscowego). W związku z tym, rozpowszechniania przez niektóre media informacja, zgodnie z którą na skutek podjęcia prac miejscowych nad nowym planem, nastąpi „zabetonowanie Wzgórza św. Bronisławy” jest całkowicie nieprawdziwa.

Dla terenów, dla których w studium został ustalony kierunek zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dokument polityki planistycznej gminy ustalił parametry zabudowy i zagospodarowania terenu: wysokość zabudowy do dziewięciu metrów przy równoczesnym zachowaniu wskaźnika terenu biologicznie czynnego w wielkości co najmniej 70 proc.

"Nieprawdziwa jest również informacja pojawiająca się w ostatnim czasie w mediach, zgodnie z którą na terenach tych będzie możliwe powstanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Ustalenia studium są w tym zakresie precyzyjne i wykluczają możliwość powstania takich budynków w terenach położonych wzdłuż ul. Księcia Józefa czy ul. Wodociągowej" - informuje miasto.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.