PARTNER PORTALU
  • BGK

Kto odpowiada za bezpieczeństwo na samorządowych drogach?

  • Włodzimierz Kaleta    29 września 2015 - 00:01
Kto odpowiada za bezpieczeństwo na samorządowych drogach?
Nie tylko jakość asfaltu się liczy, ale przede wszystkim znaczenie inwestycji dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym (fot.fotolia)

Samorządowcy chętnie budują drogi. Mniej ochoczo dotychczas przyjmowali odpowiedzialność za bezpieczeństwo na nich. To się zmieni?
Rząd ustanowił wieloletni „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Budżet programu to 4 mld zł. Jednostki samorządu terytorialnego będą otrzymywać dotację z budżetu państwa, przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych dotyczących budowy, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych.

Kwota dotacji nie może przekraczać 3 mln zł na jedno zadanie w gminie w ciągu roku i dwa w powiecie. Procedury ogłaszania i naboru wniosków na realizację zadań przeznaczonych do wykonania w 2016 r. będą trwały od 1 do 30 października br.

Po pierwsze bezpieczeństwo

W projektach samorządowych proponowanych do dofinansowania w ramach programu ma się liczyć nie tylko jakość asfaltu, ale przede wszystkim znaczenie inwestycji dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, gwarantujące podniesienie jego poziomu.

Według NIK zarządcy dróg (szczególnie gminni i powiatowi) postrzegali te problemy jako mało istotne. Prawie połowa inwestycji była źle nadzorowana, dlatego remonty wykonano wadliwie. Izba wytknęła samorządom, że mają problemy nawet z prawidłowym oznakowaniem dróg, co znacznie zmniejsza bezpieczeństwo.

Ustawa o drogach publicznych nakłada na organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego istotne obowiązki z zakresu dbania o drogi. Czy jednak odpowiadają one również za bezpieczeństwo na nich?

Robota dla zarządcy

- Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o drogach publicznych, rolę zarządców dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych stanowią odpowiednio zarządy województw, zarządy gmin oraz wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. Ich obowiązki zostały określone w art. 20 rzeczonej ustawy – przypomina Krzysztof Gruszka, prawnik w kancelarii KSP Legal & Tax Advice w Katowicach.

- Należy do nich m. in. koordynacja robót na pasie drogowym, realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu czy wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających. Doktryna podkreśla jednocześnie, że katalog ten nie jest katalogiem zamkniętym, ustawodawca wymienił jedynie przykładowe obowiązki zarządców dróg. Należy więc do nich również całokształt zadań z zakresu bezpieczeństwa.

Taką wykładnię przepisów potwierdza też coraz częściej orzecznictwo. - Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 17 lipca 2014 r., sygn. akt: I ACa 658/14 wskazał, że staranność, jakiej można wymagać od zarządcy drogi, aby nawierzchnia drogi, w tym chodnika, zapewniała bezpieczne poruszanie się, jest zdecydowanie wyższa niż staranność wymagana od zwykłego przechodnia w obserwacji ewentualnych przeszkód na chodniku - podaje konkretne przykłady Krzysztof Gruszka.

Dodaje, że także niepełne lub niewłaściwe oznakowanie drogi może przyczynić się do wypadku i odpowiedzialności samorządowców. Przykładowo jeśli doszło do wypadku, a znaki ostrzegawcze na terenie niezabudowanym, które powinny znajdować się w odległości 150-300 m od miejsca niebezpiecznego, były bliżej.

Kosztowne bezpieczeństwo

Trasy lokalne, zarządzane przez gminy i powiaty, należą do najniebezpieczniejszych. Dochodzi na nich do trzech czwartych wypadków. Zwłaszcza wśród pieszych.

Samorządowcy twierdzą, że chętnie budowaliby szerokie drogi z poboczami i chodnikami, sygnalizacje świetlne, kładki dla pieszych, gdyby ich było na to stać. Założenie sygnalizacji świetnej na skrzyżowaniu, to wydatek rzędu 8 mln zł. Remont kilometra drogi z chodnikami, nawet ok. 1 mln zł.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.