PARTNER PORTALU
  • BGK

Kujawsko-pomorskie ma plan spójności komunikacji

  • JL    5 października 2015 - 10:02
Kujawsko-pomorskie ma plan spójności komunikacji

Kujawsko-Pomorski Plan Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej 2014-2020 przeznacza na inwestycje drogowe 140 mln euro, na rozwój pozamiejskiego transportu publicznego 15 mln euro i ponad 50 mln euro na rozwój i modernizację infrastruktury kolejowej. Fot. Mat. prasowe

Kujawsko-Pomorski Plan Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej 2014-2020 przeznacza na inwestycje drogowe 140 mln euro, na rozwój pozamiejskiego transportu publicznego 15 mln euro i ponad 50 mln euro na rozwój i modernizację infrastruktury kolejowej.


To jeden z wymaganych przez Komisję Europejską dokumentów programowych związanych z wykorzystaniem środków pomocowych perspektywy 2014-2020. W puli jest 206 mln euro na inwestycje w dziedzinie infrastruktury drogowej i kolejowej oraz rozwój pozamiejskiego transportu publicznego.

Kujawsko-Pomorski Plan Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej 2014-2020, wychodząc z diagnozy obecnej sytuacji komunikacyjnej regionu, nakreśla politykę transportową samorządu województwa i wskazuje konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne do zrealizowania.

Plan przeznacza na inwestycje drogowe 140 mln euro, na rozwój pozamiejskiego transportu publicznego 15 mln euro i ponad 50 mln euro na rozwój i modernizację infrastruktury kolejowej.

Źródłem finansowania będzie przede wszystkim Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Wybór projektów do zrealizowania jest uwarunkowany umową partnerstwa między Polską a KE oraz ramami wyznaczonymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Infrastruktura drogowa

W dziedzinie infrastruktury drogowej najwięcej pieniędzy – ponad 100 mln euro pochłonie modernizacja i przebudowa dróg wojewódzkich na odcinkach poza głównymi miastami. 21 mln euro województwo przeznacza na drogi lokalne, 18 mln euro na odcinki dróg wojewódzkich przebiegające przez miasta na prawach powiatu.

W planach jest między innymi połączenie krajowej 80-tki z krajową 15-tką przez węzeł Turzno na A-1 (wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad) oraz budowa obwodnic 21 miejscowości (w tym m. in. Strzelna, Kowalewa Pomorskiego, Brześcia Kujawskiego, Kruszwicy, Tucholi i Chełmży).

– Zakładamy, że do końca 2023 r. zostaną zmodernizowane wszystkie drogi wojewódzkie w całym regionie. Wiadomo też, że dotyczące naszego regionu plany inwestycyjne Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad są bardzo ambitne i będą dobrym uzupełnieniem naszych planów inwestycyjnych – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Infrastruktura kolejowa i transport publiczny

Pieniądze z tej puli przeznaczone zostaną przede wszystkim na rewitalizację linii kolejowych (35,6 mln euro), a także na modernizację dworców oraz budowę i modernizację przystanków kolejowych (ponad 11 mln euro).

Kluczem do konkretnych wskazań są: związanie z siecią TEN-T (transeuropejskie sieci transportowe), regionalne lub aglomeracyjne znaczenie i duże potoki podróżnych na danej linii.

W programie znalazły się m. in. projekty rewitalizacyjne dotyczące linii kolejowych Grudziądz – Laskowice Pomorskie, Toruń Wschodni – Chełmża, Jabłonowo Pomorskie – Grudziądz, Grudziądz – granica województwa (kierunek Malbork).

Przyjęte wskaźniki mówią o kolejnych 27 kilometrach zrewitalizowanych torów i 16 zmodernizowanych lub nowych punktach odprawy pasażerskiej.

Pozytywne zmiany dotyczyć będą także komunikacji autobusowej związanej z obsługą linii pozamiejskich. Samorząd województwa zakupi do obsługi tych połączeń 39 nowoczesnych pojazdów, które przekaże wybranym zgodnie z prawem operatorom.

Jak informuje urząd marszałkowski we wszystkich tych przedsięwzięciach chodzi o to, by zachęcić do komunikacji zbiorowej tych którzy dotychczas korzystają z własnych aut.

– Sprawny regionalny transport publiczny to w europejskich warunkach ważny czynnik rozwojowy, istotny czynnik spójności i integralności regionu, a przy tym skuteczne narzędzie rozwoju społecznego – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Konsultacje planu spójności komunikacji otworzy konferencja konsultacyjna zaplanowana na 6 października. Wnioski będzie można składać za pomocą narzędzi informatycznych online. Raport z konsultacji zostanie uwzględniony w zaktualizowanej wersji dokumentu, którą zarząd województwa przyjmie najprawdopodobniej w grudniu, a następnie przekaże do zatwierdzenia KE.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.