PARTNER PORTALU
 • BGK

Liderzy inwestycji: Poznaj samorządy, które wydają najwięcej na inwestycje

 • MN    6 października 2017 - 12:36
Liderzy inwestycji: Poznaj samorządy, które wydają najwięcej na inwestycje
Nie Kraków ani nie Warszawa, lecz Toruń góruje wśród miast wojewódzkich, w których poczyniono największe wydatki na inwestycje. (fot. Mia Garrett, Shutterstock.com)

Które województwa, miasta, powiaty i wsie górują pod względem wydatków inwestycyjnych? Odpowiedzi znajdują się w rankingu „Wspólnoty” - Liderzy inwestycji.
• Pod względem wydatków inwestycyjnych najlepsze jest województwo warmińsko-mazurskie (drugi raz z rzędu), najgorzej wypada woj. łódzkie.

• W kategorii miast wojewódzkich liderem jest Toruń. Listę zamyka Gorzów Wielkopolski, który zajmuje pozycję tuż pod Zieloną Górą.

• Najlepsze miasto na prawach powiatu to Gliwice, a najlepszą gminą wiejską – ponownie – Kleszczów.

Poziom inwestycji samorządowych od kilku lat jest niższy od oczekiwanego. W rankingu "Wspólnoty" obliczono, że jeśli spojrzeć na budżety wszystkich JST, to rekordowy pod tym względem był rok 2010. Od tego czasu notujemy spadki, z jednorazowym odbiciem w 2014 r. Co więcej, autorzy rankingu piszą, że rok 2016 był wyjątkowo kiepski – wielkość budżetowych wydatków majątkowych spadła do najniższego poziomu od 2005 r.

- Eksperci sądzą co prawda, że rok 2016 był ostatnim, kiedy poziom inwestycji samorządowych malał (liczony rok do roku), ale podobnie mówiło się rok wcześniej. Co prawda w tej chwili przybywa oznak, że w 2017 r. niekorzystna tendencja się odwróci, przede wszystkim w wyniku większej absorpcji środków unijnych, ale lepiej tonować optymizm – czytamy w rankingu.

Z raportu dowiadujemy się, że w powiatach i województwach od dłuższego czasu dominują inwestycje transportowe – głównie odnoszące się do dróg, choć w przypadku inwestycji wojewódzkich prawie jedna piąta wydatków w tej kategorii to kolej. Systematycznie spada natomiast znaczenie inwestycji w infrastrukturę ochrony zdrowia – najpoważniejszej kategorii inwestycji w pierwszych latach funkcjonowania samorządowych województw i powiatów.  

Metodologia badania

W tegorocznym rankingu uwzględniono całość wydatków majątkowych. Ta zasada funkcjonuje od zeszłego roku. Wcześniej były to jedynie inwestycje infrastrukturalne. Pod uwagę wzięto średnią z ostatnich trzech lat, aby uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Względem zeszłorocznego rankingu, pozycję liderów utrzymały Kleszczów (gminy wiejskie), Gliwice (miasto na prawach powiatu), Toruń (wojewódzkie) i woj. warmińsko-mazurskie.

Poniżej prezentujemy wyniki w poszczególnych kategoriach, a po bardziej szczegółowe dane odsyłamy do załącznika (multimedia), gdzie znajduje się cały ranking „Wspólnoty”.

Województwo - średnie wydatki inwestycyjne per capita 2014–2016

1. warmińsko-mazurskie - 326,04

2. podlaskie - 315,80

3. lubelskie - 302,84

4. podkarpackie - 253,81

5. świętokrzyskie - 211,17

6. dolnośląskie - 193,29

7. lubuskie - 169,80

8. opolskie - 162,18

9. zachodniopomorskie - 154,96

10. śląskie - 143,37

11. małopolskie - 135,39

12. kujawsko-pomorskie - 129,99

13. mazowieckie  - 121,42

14. pomorskie - 106,30

15. wielkopolskie - 102,16

16. łódzkie - 84,38

Miasto wojewódzkie - średnie wydatki inwestycyjne per capita 2014–2016

1. Toruń - 2047,74

2. Kraków - 1870,61

3. Poznań - 1782,55

4. Rzeszów - 1726,72

5. Gdańsk - 1688,26

6. Warszawa - 1676,18

7. Bydgoszcz - 1610,55MultimediaREKLAMA
×
KOMENTARZE (5)

 • dziara, 2017-10-19 11:17:07

  Mówicie o okradaniu Bydgoszczy, a ja widzę zarówno Toruń jak i Bydgoszcz w czubie rankingu dużych miast, natomiast kujawsko-pomorskie dołuje w rankingu województw. Zatem jak mogą czuć się inne miasta województwa, gdzie dwóch zgarnia sowitą część tortu, a reszta nierzadko nawet ochłapu nie dostaje.....  rozwiń
 • audytor, 2017-10-18 09:06:15

  Niestety autorzy nie popisali się wiedzą ekonomiczną. Mylenie wydatków majątkowych z inwestycjami, niezależnie jak to nazywa klasyfikacja budżetowa, jest nieporozumieniem. Inwestycje w ujęciu ekonomicznym to nakład gospodarczy poniesiony na utrzymanie, tworzenie lub zwiększanie kapitału, które z zł...ożenia mają przynieść w przyszłości korzyść ekonomiczną w sposób bezpośredni lub pośredni. W wydatkach majątkowych samorządów możemy odnaleźć fanaberie włodarzy i inwestycje, czego w artykule nie wykazano. Np. wybudowanie teatru może być traktowane jako inwestycje w kapitał ludzki, jeśli się przyczynia do wspólnotowości, kreowania właściwych postaw społecznych i moralnych, budowania wrażliwości na piękno, itd.. Natomiast teatr będący siedliskiem kręgów marksistowej antykultury, promującej dewiacje uderzając w podstawowe wartości racjonalnego społeczeństwa nazywamy fanaberią ze szczególna szkodliwością a nie inwestycją. Dlatego wydatki majątkowe nie są dobrą miarą skali inwestycji w samorządach, a ponadto możemy napotkać marnotrawstwo środków publicznych jako wydatki na fanaberie, czego w analizach artykułu nie widać.  rozwiń
 • Bydgoszczanin, 2017-10-06 23:30:01

  Oprócz powyższego toruński marszałek województwa kujawsko-pomorskiego przyznał dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach na rok 2017. W myśl zrównoważonego rozwoju dał miastu Toruniowi ze środków województwa 222 tyś zł. dla Bydgoszczy która jest prawie ...dwa razy większa, Pan marszałek przyznał 4 razy mniej środków, bo tylko 53 tyś. Kuriozalną kwotę na remonty przyznał toruński Marszałek, miastu o połowę mniejszemu od Torunia, Grudziądzowi. Można by przyjąć, że skoro Toruń dostał przeszło 200 tyś. to Grudziądz połowę. Nic z tych rzeczy, dostanie tylko tysiąc pięćset zł. (0,67%). Niedawno Pan Marszałek przyznawał stypendia dla młodzieży uzdolnionej. Co ciekawe mimo, że Toruń zamieszkuje 10% mieszkańców województwa, to, aż 50 % uzdolnionej młodzieży, której przyznano stypendia, zamieszkuje w Toruniu.  rozwiń