PARTNER PORTALU
  • BGK

Łódź, mapa terenów wymagających interwencji: Wyznaczono obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji

  • PAP/AT    8 lutego 2016 - 15:47
Łódź, mapa terenów wymagających interwencji: Wyznaczono obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji
Mapa terenów wymagających specjalnej interwencji w Łodzi powiększyła się o rejony leżące poza strefą wielkomiejską (fot.uml.lodz.pl)

• Mapa terenów wymagających specjalnej interwencji w Łodzi powiększyła się o kolejne rejony.
• Jest to ważny krok w przygotowaniu do wdrożenia w Łodzi ustawy o rewitalizacji.
• Kolejny etap wdrożenia ustawy to przygotowanie gminnego programu rewitalizacji.
Obszar zdegradowany Łodzi oraz obszar rewitalizacji przedstawiło biuro ds. rewitalizacji i zabudowy miasta łódzkiego magistratu. Mapa terenów wymagających specjalnej interwencji powiększyła się o rejony leżące poza strefą wielkomiejską.

"Wyznaczenie obszaru zdegradowanego to ważny krok w przygotowaniu do wdrożenia w Łodzi ustawy o rewitalizacji. Przez miesiąc dyskutowaliśmy z mieszkańcami o właściwym wyznaczeniu obszaru zdegradowanego; dyskusje były burzliwe, wzięło w nich udział kilkaset osób. W wyniku ich rekomendacji skorygowaliśmy wyznaczone wcześniej mapy" - podkreślił dyrektor biura Marcin Obijalski.

Po wprowadzeniu korekt zasugerowanych w prawie 300 opiniach łodzian z mapy terenów zdegradowanych usunięto cmentarz przy ul. Ogrodowej oraz okolice centrów handlowo-rozrywkowych Manufaktura i Sukcesja, które uznano za zrewitalizowane. Obszar wymagający interwencji rozszerzono o kompleks pofabryczny Wi-Ma, okolice szpitala im. Korczaka, dwa obszary w dzielnicy Górnej, część starych Bałut i Polesia, okolice ul. Wojska Polskiego.

"W związku z przyjętą przez radnych polityką społeczną od ubiegłego roku pojawiało się wiele ciekawych diagnoz i analiz, pokazujących, że zjawiska i problemy społeczne, m.in. ubóstwo, bezrobocie, korzystanie z zasiłków, występują w Łodzi także poza strefą wielkomiejską - szczególnie w kwartałach przylegających do centrum od strony północnej i południowej" - dodał Obijalski.

Załącznikiem do polityki społecznej miasta jest kilkadziesiąt map obrazujących zjawiska oraz procesy społeczne - ubóstwo, bezrobocie, niski poziom edukacji, przestępczość, słabe uczestnictwo w życiu publicznym - w obrębie różnych rejonów Łodzi.

"Te czynniki posłużyły do wyznaczenia obszaru zdegradowanego. Z kolei polityka rozwoju przestrzennego Łodzi wyznaczyła obszar degradacji technicznej, funkcjonalnej i przestrzennej. Po nałożeniu na siebie obu map powstał nowy obszar rewitalizacji" - wyjaśniła Hanna Gil-Piątek z biura rewitalizacji.

Z dwóch ustawowych możliwości - zakazu wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla całych obszarów lub określonych obiektów oraz prawa do pierwokupu nieruchomości - miasto wybrało jedynie drugą opcję. Dodatkowo dla obszaru rewitalizacji przyjęta zostanie specjalna procedura wydawania decyzji o warunkach zabudowy opracowana przez biuro architekta i Miejską Pracownię Architektoniczną. Zdaniem Obijalskiego, pozwoli ona na wybór projektów, które będą komponowały się z tkanką miejską.

"Ustawa jest napisana dla wszystkich miast, mają one różną wielkość i specyfikę, np. w małym mieście strefa rewitalizacji będzie to kilka budynków; wówczas wprowadzenie ograniczenia w postaci zakazu wydawania decyzji o warunkach zabudowy może być racjonalne. Przy tak olbrzymiej skali, gdy mówimy o całym obszarze wielkomiejskim, czyli 5 proc. powierzchni Łodzi, wydanie takiej decyzji spowodowałoby m.in. wstrzymanie realizacji inwestycji na prywatnych nieruchomościach; inwestycji generujących miejsca pracy" - zaznaczył.

Kolejny etap wdrożenia ustawy to przygotowanie gminnego programu rewitalizacji - do jego opracowania także zaproszeni zostaną mieszkańcy. Jak wyjaśnił Obijalski, dokument ten będzie swoistą "biblią procesu rewitalizacji", wyznaczającą kierunki tego procesu na najbliższe kilkanaście lat.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.