PARTNER PORTALU
  • BGK

Łódzkie zabytki pod opieką miasta

  • AT    9 stycznia 2012 - 20:03
Łódzkie zabytki pod opieką miasta

Miejski konserwator zabytków będzie miał od tego roku więcej uprawnień i obowiązków. Na mocy porozumienia wojewody łódzkiego i prezydenta Łodzi z początkiem roku przejął część kompetencji wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Miasto będzie teraz nadzorować całą ewidencję i ok. 1/5 łódzkich zabytków wpisanych do rejestru - podaje łódzki magistrat (zabierz głos/.oceń prezydenta).

- Polepszy się los właścicieli budynków i projektantów, ponieważ uprości się ścieżka administracyjna - mówi Bartosz Walczak, który będzie teraz wydawał pozwolenia na prowadzenie prac w obiektach zabytkowych i uzgadniał ich zakres.

Miejscy urzędnicy będą też prowadzić kontrole i sprawować nadzór konserwatorski. Decyzje dotyczące rozbiórek pozostały w gestii dotychczasowych organów.

Jak informuje Urząd Miasta wśród nowych zadań miejskiego konserwatora zabytków znajdują się zagadnienia dotyczące m.in. ochrony zespołu urbanistycznego ulicy Piotrkowskiej na odcinku od placu Wolności do al. Piłsudskiego i al. Mickiewicza, zabudowa ul. Moniuszki, osiedle mieszkaniowe im. Montwiłła Mireckiego oraz osiedle mieszkaniowe Towarzystwa „Lokator". To także zabytki nieruchome wpisane do rejestru i objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (z wyłączeniem zespołu budownictwa przemysłowego Scheiblera - Grohmana) oraz ujęte w gminnej ewidencji zabytków.

Zgodnie z porozumieniem masto będzie teraz opiniować, uzgadniać oraz kontrolować działania przy obiektach zabytkowych zgodnie z dotychczasowymi kompetencjami wojewódzkiego konserwatora zabytków określonymi w ustawach: o ochronie i opiece nad zabytkami, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawo budowlane - donosi magistrat.

Porozumienie władz miasta i województwa - jak wyjaśnia Urząd Miasta - nie dotyczy zabytków archeologicznych, terenów zielonych, a także zabytków ruchomych. Zostało podpisane po wielu miesiącach negocjacji, spowodowanych między innymi zmianą stosownej ustawy oraz wakatem na stanowisku miejskiego konserwatora zabytków.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • KoKoS, 2012-01-09 20:08:07

    najwyższy czas wziąć pod swoją opiekę.