PARTNER PORTALU
  • BGK

Mazowieckie ma plan zagospodarowania przestrzennego

  • bad    15 lipca 2014 - 17:21
Mazowieckie ma plan zagospodarowania przestrzennego

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego został przyjęty jednogłośnie przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Jest to drugi, po Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego dokument określający kierunki rozwoju regionu.
Plan wskazuje szczegółowe zasady organizacji przestrzennej województwa, formułuje kierunki polityki przestrzennej, przenosząc zapisy Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego na układ przestrzenny - w formie polityk przestrzennych.

Główne założenia dokumentu:

* rozmieszczenie w przestrzeni inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w oparciu o cele i zasady zagospodarowania przestrzennego województwa,

* ukierunkowanie działań dotyczących rozwoju gospodarczego, kultury i ochrony środowiska, poprzez uwzględnianie uwarunkowań, szans i zagrożeń wynikających ze zróżnicowanych cech przestrzeni województwa,

* oddziaływanie na zachowania przestrzenne podmiotów gospodarujących w przestrzeni, by były one zgodne z ogólnymi celami rozwoju województwa.

W oparciu o ustalenia planu wyznaczane są m.in. inwestycje do kontraktu terytorialnego, a także strategicznej oceny wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Na jego podstawie uzgadniane są również projekty dokumentów planistycznych na poziomie gmin.

W ramach procedury sporządzania planu przygotowane zostało także Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!Multimedia

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.