Miasta inwestują więcej i lepiej niż rząd

Największe miasta w Polsce inwestują dobrze, a nawet więcej i lepiej niż rząd centralny, akcelerując tym samym wzrost gospodarczy państwa.
Miasta inwestują więcej i lepiej niż rząd
Budowa II linii warszawskiego metra to największa samorządowa inwestycja w Polsce. Fot. ztm.waw.pl

Wpływ miejskich inwestycji na wzrost gospodarczy analizuje raport „Miasto jako inwestor. Inwestycje miejskie w pięciu największych miejscowościach Polski pod względem liczby ludności. Lata 2010-2014”. Publikacja, przygotowana przez Warsaw Enterprise Institute, fundację ZPP, miała swoją premierę podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy.

W raporcie na warsztat wzięto inwestycje miejskie dokonane na przestrzeni lat 2010-2014 w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu i Poznaniu, które – zgodnie z wyliczeniami OECD, przez wzgląd na ponad dwumilionową liczbę mieszkańców – mogą korzystnie wpływać na ekonomię terenów w promieniu nawet 300 km od siebie.

Warszawa jednym z najbogatszych regionów w Europie

Na pierwszym miejscu wśród miast, w których zaszły największe przemiany modernizacyjne i infrastrukturalne plasuje się Warszawa. W tym samym okresie jednak, największy udział nakładów inwestycyjnych odnotowano w Poznaniu (22,5% wszystkich wydatków ogółem na wydatki majątkowe), podczas gdy w stolicy nakład ten wynosił zaledwie 17,8%.

Swój potencjał rozwojowy miasto stołeczne zawdzięcza ogromnej przewadze liczebnościowej i powierzchniowej. Jest ono jednym z najbogatszych regionów w Europie. W 2011 roku wypracowało imponujący wskaźnik 196% średniego unijnego PKB per capita.

Od początku analizowanego okresu w Warszawie powstało prawie 40 tysięcy nowych podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON. Zwiększyło się także przeciętne wynagrodzenie brutto jej mieszkańców, z kwoty 4964 złotych w 2010 roku, do 5385 złotych w roku 2014.

Przytoczone dane wskazują na znaczących rozmiarów dysproporcje pomiędzy stolicą Polski, a pozostałymi dużymi miastami w Polsce. Najmniejszy udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem odnotowano w Krakowie – w latach 2010-2014 stanowiły one łącznie 2719 mln zł.

Standardem w dużych polskich miastach (z wyjątkiem Krakowa) jest około dwudziestoprocentowy udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem.

Największe wydatki na transport i łączność

W oparciu o dane pochodzące z raportu wynika również, że na przestrzeni analizowanego okresu w Warszawie, Krakowie, Łodzi i Wrocławiu utrzymywała się tendencja, zgodnie z którą najwięcej kosztów majątkowych pochłonęły zadania z zakresu transportu i łączności, natomiast w Poznaniu były to koszty przeznaczone na realizację inwestycji z zakresu dróg oraz komunikacji zbiorowej.

Jak wynika z raportu, największe miasta inwestują dobrze, a nawet więcej i lepiej niż rząd centralny, a przy tym nie rozpraszają wydatków na setki zróżnicowanych celów. Skupiają się za to na najistotniejszych zadaniach, przede wszystkim tych infrastrukturalnych.

 

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE