Minister zatwierdził drogowy plan dla Krakowa

• Minister Andrzej Adamczyk zatwierdził program inwestycyjny dla północnej obwodnicy Krakowa.
• Realizacja północnego odcinka obwodnicy Krakowa o długości 14,9 km została zaplanowana na lata 2019-2022.
Minister zatwierdził drogowy plan dla Krakowa
Andrzej Adamczyk (fot.wnp.pl)

- Północna obwodnica jest bardzo ważna dla Krakowa i Małopolski. Ta inwestycja to także droga ułatwiająca przejazd z północy na południe Polski, jest wiec niezbędna z punktu widzenia interesu transportowego kraju. To także impuls rozwojowy dla regionu. Obwodnica północna Krakowa umożliwi sprawniejsze przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi dzielnicami miasta – mówił Adamczyk podczas podpisania Programu Inwestycyjnego dla Północnej Obwodnicy Krakowa.

Zatwierdzenie programu oznacza zapewnienie finansowania dla prac przygotowawczych, które będzie prowadziła GDDKiA w Krakowie – inwestor zadania. Obwodnica w ciągu drogi ekspresowej S52 19 maja 2016 roku została włączona do sieci dróg krajowych, dzięki nowelizacji rozporządzenia w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych.

Realizacja północnego odcinka obwodnicy Krakowa o długości 14,9 km została zaplanowana na lata 2019-2022. Szacunkowy, łączny koszt inwestycji, to ponad 1,5 mld zł.

Ruch tranzytowy w Krakowie

Północna Obwodnica Krakowa (POK) jest bardzo ważną inwestycją o znaczeniu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym. Dzięki niej ruch tranzytowy na kierunku wschód-zachód będzie rozdzielał się na północną i południową część obwodnicy miasta, odciążając autostradę A4.

Natężenie ruchu na południowej obwodnicy Krakowa w ciągu A4 już teraz przekracza 50 tys. pojazdów na dobę (na podstawie wyników Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego w 2015 r.), a w przypadku odcinka węzeł Kraków Tyniec – węzeł Kraków Sidzina przekracza 64 tys. pojazdów na dobę.

Okresowe natężenie ruchu (np. szczyty komunikacyjne, dojazdy do/z pracy, długie weekendy, wyjazdy świąteczne) jest jeszcze większe.

Możliwość skorzystania z północnego i południowego obejścia Krakowa pozwoli w warunkach ewentualnego zablokowania ruchu zapewnić ciągłość przejazdu pojazdom w kierunkach Katowice – Rzeszów.

Ciąg obwodnic Krakowa połączy wszystkie wyloty dróg krajowych po północnej stronie z miasta (A4, DK 79, DK 94, S7) co umożliwi przemieszczanie się również od strony zachodniej w kierunku północnym (Kielce, Warszawa), zachodnim (Katowice, Wrocław) i wschodnim (Tarnów, Rzeszów) bez konieczności przejazdu przez zatłoczone miasto.

Natężenie ruchu na południowej obwodnicy Krakowa w ciągu A4 już teraz przekracza 50 tys. pojazdów/dobę (fot.fotolia)
Natężenie ruchu na południowej obwodnicy Krakowa w ciągu A4 już teraz przekracza 50 tys. pojazdów/dobę (fot.fotolia)

Północna Obwodnica Krakowa przejmie cały ruch tranzytowy, jak również część ruchu miejskiego, obecnie przechodzącego przez północną część miasta drogą DK 79.

Według prognoz na nowym odcinku już w roku 2025 ruch przekroczy średnio 30 tys. pojazdów na dobę. Zdaniem ekspertów budowa obwodnicy będzie miała duże znaczenie w kontekście działań, jakie od lat podejmowane są w Krakowie na rzecz redukcji smogu i pyłów zawieszonych w centrum miasta.

Szczegółowy zakres planowanych prac obejmuje:

* budowę drogi ekspresowej S52 o łącznej długości 14,9 km od węzła Modlniczka (Radzikowskiego) do węzła Modlnica i dalej do węzła Kraków Mistrzejowice (Nowohuckiego), w tym: dostosowanie do parametrów klasy S na istniejącym odcinku węzeł Modlniczka (Radzikowskiego) – węzeł Modlnica – na długości 2,3 km (Odcinek I);

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Nareszcie

msl, 2016-08-26 20:20:34 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE