PARTNER PORTALU
  • BGK

Ministerstwo zapowiada rewitalizację nowej generacji

  • bad    24 sierpnia 2015 - 18:49
Ministerstwo zapowiada rewitalizację nowej generacji

Pilotażowe projekty rewitalizacyjne realizuje m.in. Łódź. Fot. UM Łódź

Rewitalizacja to ważny element polskiej polityki rozwoju, wyrażonej w strategii średniookresowej, w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz krajowej polityce przestrzennej - podkreśla minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak.
Przedstawiciele 57 miast i eksperci spotkali się w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju na konferencji poświęconej konkursowi „Modelowa rewitalizacja miast”. Dyskusję otworzyła minister Maria Wasiak.

"Cieszę się, że tak wiele samorządów wyraziło gotowość do ambitnej, ciężkiej pracy, której efektem będą rozwiązania modelowe, na których inni będą mogli się wzorować. Rewitalizacja jest ważną częścią myślenia o rozwoju miasta – powinna stać się kluczowym programem społecznym i gospodarczym miasta w odniesieniu do jego obszarów problemowych"  – podkreśla szefowa resortu infrastruktury i rozwoju.

25 mld zł na działania rewitalizacyjne

Maria Wasiak zauważa, że samorządowcy realizujący pilotażowe projekty rewitalizacyjne m.in. w Łodzi, podczas spotkań podkreślali pozytywny wpływ zaangażowania w przygotowania do rewitalizacji przedstawicieli lokalnych społeczności, stowarzyszeń i mieszkańców.

Przypomniała także, że na szeroko rozumiane działania rewitalizacyjne na lata 2014-2020 przewidziano 25 mld zł, z czego 22 mld zł będzie pochodzić z programów unijnych, a 3 mld zł ze środków budżetu państwa oraz samorządów.

"Rewitalizacja to ważny element polskiej polityki rozwoju, wyrażonej w strategii średniookresowej, w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz krajowej polityce przestrzennej. Konsekwentnie, ujmujemy rewitalizację w finalizowanej Krajowej Polityce Miejskiej. Chcemy również stworzyć system wspierania rewitalizacji w Polsce, oparty na czterech filarach, nad którymi równolegle pracujemy" – informuje minister Maria Wasiak. 

Pierwszy to rozwiązania legislacyjne – zwłaszcza ustawa o rewitalizacji, która prawdopodobnie wejdzie w życie w październiku br. Drugi filar stanowią instrumenty wspierania rewitalizacji, obejmujące szczególnie włączanie działań w ramach poszczególnych polityk publicznych w realizację kompleksowych, zintegrowanych programów rewitalizacji.

Trzeci, niezmiernie istotny filar to finansowanie działań w ramach kompleksowych programów rewitalizacji – MIiR przygotowało wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Czwarty to informacja i wsparcie merytoryczne.

Konkurs na najlepsze rewitalizacje

"Aby programy rewitalizacji „nowej generacji” zapewniały rzeczywisty skok jakościowy i efektywnościowy prowadzenia rewitalizacji w Polsce, konieczne jest ciągłe edukowanie władz i interesariuszy rewitalizacji, promowanie najlepszych praktyk i wspieranie złożonych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Konkurs, o którym dzisiaj rozmawiamy stanowi dobry przykład tych działań" – mówi minister Wasiak.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zakończyło ocenę projektów zgłoszonych w I etapie konkursu mającego na celu wsparcie samorządów w procesie przygotowania programów i modelowych działań w zakresie rewitalizacji. Spośród 240 przedsięwzięć, do drugiego etapu wybrano 57. Kilkadziesiąt miast ma szansę wykazać się pomysłami na efektywne i kompleksowe podeście do rewitalizacji. Wsparcie finansowe otrzyma około dwudziestu najlepszych.

"Bardzo zależy nam na tym, aby wsparcie to służyło nie tylko przygotowaniu doskonałych programów rewitalizacji w miastach, ale aby wypracowane wzorce, doświadczenie, wiedza i innowacyjność jak najlepiej służyły wszystkim gminom w Polsce, które podejmują wyzwanie prawdziwej rewitalizacji"  – podkreśla minister infrastruktury i rozwoju.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (2)

  • kasia, 2015-12-01 12:34:13

    Rewitalizacja jest dobrym pomysłem na ratowanie zabytkowych kamienic, na warszawskiej Pradze kolejny budynek odzyska dawną świetność, tym razem przy Targowej 56, będzie tam zlokalizowane Centrum Kreatywności wspomagające polskie start-upy, młodzi twórcy znajdą tam przestrzenie kreatywnej współpracy,.... biura i sale konferencyjne oraz profesjonalne doradztwo.  rozwiń
  • Klara, 2015-09-11 21:37:19

    Mówiąc o rewitalizacji moim zdaniem trzeba pamiętać że prócz samego remontu dającego drugie życie budynkowi trzeba pamiętać by nie odbierać go mieszkańcom dzielnicy. Dlatego jako przykład podam warszawskiego Konesera, gdzie podczas rewitalizacji zadbano by mieszkańcy okolic mogli spędzać czas w użyt...kowym kompleksie czy to korzystając z części handlowo usługowej czy odwiedzając muzeum czy zwyczajnie spacerując po zielonych alejkach. Sam kompleks dalej będzie dla Pragi ważnym miejscem a nie zamkniętym z każdej strony blokowiskiem. Takie przykłady według mnie mogą śmiało zostać nagrodzone.  rozwiń