PARTNER PORTALU
  • BGK

Ministerstwo zmienia zasady finansowania inwestycji w drogi samorządowe

  • KDS    4 sierpnia 2017 - 14:15
Ministerstwo zmienia zasady finansowania inwestycji w drogi samorządowe
MIB wprowadził nowe kryterium przy podziale dotacji na budowę dróg samorządowych (mszana.ug.gov.pl)

Ministerstwo infrastruktury i budownictwa wprowadza udogodnienia dla samorządów, które mają dochody niższe niż średnia w województwie. Podczas oceny wniosków z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 zyskają dodatkowe punkty. Resort wprowadził też nowe - dodatkowo punktowane - kryterium.
- Zachowanie sieci drogowej we właściwym stanie i zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z niej mieszkańcom jest dla wielu samorządów bardzo trudne. Podstawowym ograniczeniem są niewystarczające środki, jakimi na ten cel dysponują powiaty i gminy – mówi minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. 

Zmiany, które mają ułatwić otrzymanie dotacji na budowę czy remont drogi gminnej lub powiatowej wprowadza nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych, która weszła w życie 3 sierpnia 2017 r.

- Jej podstawowym celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych i powiatowych oraz wyrównywanie dysproporcji rozwojowych w jednostkach samorządu terytorialnego  - podkreślają urzędnicy w MIB. 

Inwestycje samorządów o dochodach niższych niż średnia w województwie zyskają dodatkowe punkty podczas oceny wniosków o dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Resort wprowadził też nowe kryterium „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”. Zgodnie z nim punktowane będą inwestycje na obszarach, na których występuje najwyższe ryzyko wystąpienia wypadku drogowego. Ocena będzie odbywać się na bazie metodologii opracowanej przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Resort podkreśla, że zmieni się także punktacja podczas oceny kryterium sieciowego. Preferowane będą zadania eliminujące wykluczenie komunikacyjne, poprzez uwzględnienie wpływu inwestycji na poprawę dostępności czasowej. Więcej punktów będzie można uzyskać w ramach kryterium obsługowego - większe wsparcie będzie przyznawane zadaniom istotnym z punktu widzenia wpływu na poprawę dostępności komunikacyjnej, w szczególności instytucji publicznych i podmiotów świadczących usługi publiczne.

Urzędnicy tłumaczą, że wprowadzenie zmian w zasadach dofinansowania inwestycji samorządowych wymagało znowelizowania uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. 

Nowe kryteria oceny składanych przez samorządy wniosków będą obowiązywały podczas najbliższego naboru na 2018 rok, który został zaplanowany od 1 do 15 września 2017 r. Szczegółowe informacje zostaną opublikowane na stronach urzędów wojewódzkich.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.