PARTNER PORTALU
  • BGK

MIR zatwierdziło wytyczne dla projektów rewitalizacyjnych

  • PAP/em    6 lipca 2015 - 19:25
MIR zatwierdziło wytyczne dla projektów rewitalizacyjnych

Projekt ustawy o rewitalizacji zawiera propozycje kompleksowych rozwiązań, które będą służyć ożywieniu obszarów zdegradowanych i przywróceniu im użyteczności (fot. pixabay)

Resort infrastruktury i rozwoju poinformował, że zatwierdzono wytyczne dla projektów rewitalizacyjnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie UE z programów operacyjnych na lata 2014-2020.
Jak wyjaśnił resort, zatwierdzone przez szefową MIR wytyczne ujednolicają "warunki i procedury wdrażania programów operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie projektów, które realizują cele rewitalizacji".

Jak zaznacza MIR "obok kwestii definicyjnych związanych z samym procesem rewitalizacji oraz pojęciami z nią związanymi, takimi jak: stan kryzysowy, program rewitalizacji, projekt rewitalizacyjny, obszar zdegradowany czy obszar rewitalizacji, wytyczne podejmują kwestie wsparcia projektów rewitalizacyjnych".

Wymogi dotyczące uzyskania unijnej dotacji

"Wsparcie projektów rewitalizacyjnych z funduszy UE przewidziane jest głównie w ramach regionalnych programów operacyjnych, natomiast dodatkowym, komplementarnym źródłem ich finansowania są krajowe programy operacyjne" - podkreślił resort.

Wymogi dotyczące uzyskania dofinansowania unijnego dla projektów rewitalizacyjnych są określone w wytycznych. "Wymogi te mają na celu zagwarantowanie, że powstające programy będą odpowiedniej jakości. Wytyczne dopuszczają różne sposoby ich weryfikacji, tak aby instytucje zarządzające elastycznie dopasowywały je do swoich potrzeb i możliwości" - zaznaczyło ministerstwo.

Rzecznik MIR Piotr Popa powiedział, że w nowej perspektywie UE przewidziano na projekty rewitalizacyjne w sumie 25 mld zł. Z tego 7 mld zł w krajowych programach operacyjnych, 15 mld zł w regionalnych programach operacyjnych, a 3 mld zł w budżecie państwa i samorządów.

Rewitalizacja to szansa dla wielu miast

W ubiegłym tygodniu rząd przyjął projekt ustawy o rewitalizacji. Jego celem jest skuteczne ożywienie obszarów zdegradowanych pod względem infrastrukturalnym, środowiskowym i społecznym.

Jak podkreślało Centrum Informacyjne Rządu (CIR), w Polsce "na terenie wielu dużych i małych miast, a także w gminach wiejskich, znajdują się obszary zdegradowane, charakteryzujące się wieloma problemami społecznymi, zniszczoną, zaniedbaną infrastrukturą mieszkaniową, gorszą jakością przestrzeni publicznej, zapaścią gospodarczą".

Są to najczęściej tereny śródmiejskie, na których obserwuje się występowanie skumulowanych negatywnych zjawisk, takich jak np.: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, problemy edukacyjne, brak uczestnictwa w życiu publicznym i kulturze, zniszczenie środowiska naturalnego, niski poziom obsługi komunikacyjnej, czy brak terenów publicznych.

Projekt ustawy o rewitalizacji - autorstwa MIR - zawiera propozycje kompleksowych rozwiązań, które będą służyć ożywieniu obszarów zdegradowanych i przywróceniu im użyteczności, tj. np. odtworzeniu lub zmianie ich funkcji.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (1)

  • artmetic ekonsulting, 2015-07-15 17:43:14

    Pomoc w pozyskaniu środków z funduszy strukturalnych UE: artmetic.pl