PARTNER PORTALU
  • BGK

Można składać wnioski na schetynówki

  • pt    2 września 2014 - 08:09
Można składać wnioski na schetynówki

Rozpoczęło się przyjmowanie wniosków na dofinansowanie budowy i remontu dróg w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych.
Nabór wniosków w ramach kolejnej edycji „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” potrwa do 30 września. Wstępne listy rankingowe wojewodowie ogłoszą do 31 października 2014 roku. Do 30 listopada zostaną przedstawione już listy ostateczne.

W obecnej edycji pieniądze będą rozdzielone po połowie na przedsięwzięcia obejmujące drogi gminne i powiatowe. Wartość dofinansowania nie będzie mogła przekroczyć 3 mln zł oraz 50 proc. kosztów zadania w ramach wydatków kwalifikowanych.

Czytaj: Ile województwa dostaną na schetynówki

W ramach Programu, w roku 2015, dla województw przeznaczono ponad 1 mld złotych.

Gminy mogą otrzymać środki z budżetu państwa na dofinansowanie jednego zadania, natomiast powiaty ziemskie i miasta na prawach powiatu mogą otrzymać dofinansowanie na realizację dwóch zadań.

Wnioski o dofinansowanie spełniające wymogi formalne, będą podlegać ocenie merytorycznej według następujących kryteriów:

Czytaj tez: Komu przyznać pieniadze? Trudne wybory samorządowców

*wpływ realizacji zadania na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego – w skali ocen od 0 do 10 punktów;

* znaczenie zadania dla rozwoju spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa, poprzez poprawę połączeń dróg lokalnych z drogami publicznymi wyższej kategorii, podniesienie parametrów użytkowych dróg oraz zwiększenie płynności ruchu – w skali ocen od 0 do 7 punktów;

* współpraca jednostek oraz innych podmiotów przy realizacji zadania (ocenie w tym obszarze będą podlegały porozumienia partnerskie obejmujące rzeczywiste wsparcie finansowe lub rzeczowe przy realizacji zadania w 2015 roku, w których przekazanie pomocy dla wnioskodawcy nie będzie uwarunkowane wynikami naboru wnioskówna 2015 rok – jako brak partnerstwa będą traktowane między innymi umowy przewidujące ich automatyczne wygaśnięcie w przypadku uzyskania przez partnera dofinansowania na realizację własnego zdania zgłoszonego w ramach programu) – w skali ocen od 0 do 5 punktów;

* znaczenie zadania dla odbudowy i przywrócenia funkcji komunikacyjnej dróg uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej (ocenie w tym obszarze będą podlegały wyłącznie inwestycje, które zgłoszone zostały do Komisji Wojewódzkiej ds. weryfikacji strat powstałych wskutek zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej, do dnia publikacji ogłoszenia o naborze wniosków, tj. do 29 sierpnia 2014 roku) – w skali ocen od 0 do 5 punktów;

*znaczenie zadania dla rozwoju obszarów wiejskich – w skali ocen od 0 do 5 punktów;

*wpływ realizacji zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych, a także przedsiębiorstw i zakładów pracy o istotnym znaczeniu dla społeczności lokalnej, sprzyjający podniesieniu atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności tych ośrodków oraz tworzeniu nowych miejsc pracy – w skali ocen od 0 do 3 punktów;

* wpływ realizacji zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej instytucji publicznych i innych instytucji świadczących usługi publiczne, ułatwienie dostępu obywateli do świadczonych przez nie usług i podniesienie efektywności realizacji zadań publicznych – w skali ocen od 0 do 3 punktów;

*wpływ realizacji zadania na poprawę połączeń drogowych istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli, w szczególności w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa, zarządzania kryzysowego, ochrony granicy państwowej – w skali ocen od 0 do 2 punktów.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.