PARTNER PORTALU
  • BGK

Nasz terminal wśród priorytetowych inwestycji krajów bałtyckich

  • PAP    21 maja 2014 - 17:09
Nasz terminal wśród priorytetowych inwestycji krajów bałtyckich

Budowa terminalu LNG w Świnoujściu oraz połączeń z Polski z systemem przesyłu gazu na Litwie, Słowacji i w Czech to strategiczne projekty wymienione w drugiej edycji Regionalnego Planu Inwestycyjnego na lata 2014-23 dla krajów regionu Morza Bałtyckiego.
O przygotowanym wspólnie z krajowymi operatorami systemów przesyłowych w regionie dokumencie - Raport The second Gas Regional Investment Plan of the Baltic Energy Market Interconnection Plan (BEMIP GRIP) - poinformował w środę Gaz-System.

Opracowanie zawiera informacje na temat rozwoju rynku i infrastruktury gazu ziemnego w regionie krajów bałtyckich, w tym o realizowanych już oraz planowanych inwestycjach w Polsce, Danii, Szwecji, Estonii, na Litwie, Łotwie i w Finlandii. Pierwsza edycja BEMIP GRIP została opublikowana w marcu 2012 r.

Według Rafała Wittmanna, dyrektora pionu rozwoju Gaz-System, region Morza Bałtyckiego potrzebuje inwestycji, które będą łączyć systemy gazowe, zwiększą bezpieczeństwo dostaw oraz przyspieszą budowę konkurencyjnego rynku energii.

Przy opracowaniu BEMIP GRIP uczestniczyli operatorzy systemów przesyłowych: AS EG Vorguteenus (Estonia), Energinet.dk (Dania), Gasum Oy (Finlandia), AS Latvijas Gaze (Łotwa), Gaz-System (Polska), Swedegas AB (Szwecja) oraz AB Amber Grid (Litwa) - spółka, która była koordynatorem projektu drugiej edycji raportu.

Gaz-System zwrócił uwagę, że "rynki gazu ziemnego w regionie Morza Bałtyckiego cechują się wysokim uzależnieniem od dostaw z jednego źródła oraz stosunkowo niskim rozwojem wzajemnych połączeń międzysystemowych".

Operatorzy systemów przesyłowych w regionie Morza Bałtyckiego podkreślają, iż potrzebna jest realizacja projektów dotyczących przesyłu gazu, terminali LNG oraz podziemnych magazynów gazu. Ich efektem byłaby - jak wskazują - m.in. dalsza integracja rynków, dywersyfikacja źródeł i dróg dostaw oraz podniesienie poziomu ich bezpieczeństwa.

W Regionalnym Planie Inwestycyjnym na lata 2014-23 dla krajów regionu Morza Bałtyckiego poinformowano, że Gaz-System w 2014 r. zakończy budowę terminalu LNG w Świnoujściu oraz budowę ponad 1000 km nowych gazociągów głównie w północno-zachodniej i centralnej części kraju. W kolejnych latach planowana jest rozbudowa systemu. Podkreślono, że inwestycje te wzmocnią system bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Według raportu, w terminie średniookresowym do 2018 r., z perspektywą do 2023 r., Gaz-System planuje wzmocnienie sytemu przesyłowego gazu i budowę nowych transgranicznych połączeń z systemami na Litwie, Słowacji i w Czechach. Dodatkowo - jak podano - spółka planuje w tym czasie rozbudowę terminalu LNG w Świnoujściu oraz realizację projektu gazociągu Baltic Pipe, czyli budowy podmorskiej magistrali, która łączyłaby krajowy system przesyłowy z Danią.

W październiku 2013 r. Komisja Europejska opublikowała listę tzw. projektów wspólnego zainteresowania, na której znalazły się przedsięwzięcia związane z rozbudową infrastruktury przesyłowej Gaz-Systemu, w tym m.in. w ramach gazowego połączenia Północ - Południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, połączenia międzysystemowe Polska - Czechy oraz Polska - Słowacja, a także połączenie międzysystemowe Polska - Litwa i gazociąg Baltic Pipe. Inwestycje te uznano za projekty o znaczeniu wspólnotowym wśród 15 projektów w regionie Morza Bałtyckiego.

Połączenie Północ - Południe to projekt wspierany przez UE, zakładający połączenie Baltic Pipe i terminalu LNG w Świnoujściu poprzez południową Polskę, Czechy, Słowację i Węgry z planowanym terminalem w Chorwacji na wyspie Krka. Budowa korytarza planowana jest w perspektywie do 2017 r.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.