PARTNER PORTALU
  • BGK

Nie będzie A4

  • tarnow.net    24 lutego 2011 - 20:17
Nie będzie A4

Za rok nie będzie 21 km autostrady A4 z Brzeska do Wierzchosławic. Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad wypowiedziała wart 622 mln zł kontrakt na inwestycję polsko-macedońskiemu konsorcjum firm NDI i SB Granit. Efektem mogą być nawet półroczne opóźnienia.
Dwa tygodnie temu wykonawca, polsko-macedońskie konsorcjum NDI SA i SB Granit SA, wysłało pismo do GDDKiA, że odstapi od prac na budowie w ciągu 14 dni. Wykonawca skarżył się, że Generalna Dyrekcja nie płaci za wykonane prace i zaległości w płatnościach wynoszą już ponad 60 mln zł. GDDKiA nie uznało skargi i poinformowała, że wszystkie należności na rzecz wykonawcy za prace zrealizowane zgodnie z warunkami kontraktu i odebrane przez inżyniera kontraktu zostały wypłacone. Mimo to wykonawca ma zaległości w płatnościach w stosunku do podwykonawców na poziomie 9,6 mln zł.

W środowym komunikacie GDDKiA napisała, że pełną winę za rozwiązanie umowy ponosi wykonawca, który mimo wielu wezwań do przyspieszenia prac miał liczne, wielomiesięczne opóźnienia w realizacji kontraktu. Chce od konsorcjum 62 mln zł kary umownej.

Według zarządcy dróg wykonawca odnotował 9-miesięczne opóźnienie w budowie obiektów mostowych i 4-5-miesięczne przy budowie drogi. Ponadto wykazano 17-proc. zaawansowanie prac przy upływie połowy terminu. Konsorcjum - zdaniem GDDKiA - wykonało do tej pory roboty za 87 mln zł przy harmonogramie, który zakładał prace za 271 mln zł. Na placu budowy pracowało 229 osób zamiast 516, za mało też było samochodów ciężarowych (15 zamiast 167).

Teraz GDDKiA musi zabezpieczyć plac budowy na A4, przeprowadzić inwentaryzację prac, przygotować zaktualizowany projekt i ogłosić nowy przetarg. Całość może potrwać nawet pół roku.

Zgodnie z umową konsorcjum miało dwa lata na realizację zadania, tak jak wykonawcy dwóch pozostałych odcinków autostrady w Małopolsce: z Szarowa do Brzeska oraz z Wierzchosławic do Krzyża koło Tarnowa. Kierowcy mieli pojechać autostradą od Szarowa do Tarnowa wiosną 2012 r.

Wykonawcami pozostałych dwóch odcinków są: polsko-słowacko-czeskie konsorcjum firm Polimex-Mostostal, Doprastav i Metrostav oraz hiszpański Dragados.

Budowę blisko 57-kilometrowego odcinka autostrady A4 między Szarowem a Tarnowem dofinansowuje w znacznej części unijny Fundusz Spójności.

Autostrada projektowana jest jako dwujezdniowa droga klasy A. Każda z jezdni będzie miała dwa pasy ruchu o szerokości 3,75 m każdy, pas awaryjny (3 m) oraz pobocze gruntowe (1,25 m). Ponadto przewidziano rezerwę terenu dla dodatkowego trzeciego pasa ruchu po zewnętrznej stronie każdej jezdni. Na trasie autostrady powstaną cztery węzły autostradowe: Bochnia, Brzesko, Wierzchosławice, Krzyż. Zbudowanych zostanie sześć Miejsc Obsługi Podróżnych.

Autostrada z Krakowa do Tarnowa będzie częścią biegnącej z Europy Zachodniej na Ukrainę autostrady A4 leżącej w III Transeuropejskim Korytarzu Transportowym; przecina on Polskę od zachodniej granicy w Zgorzelcu do wschodniej granicy w Korczowej. Łączna długość trasy wyniesie ok. 670 km. Według planów dalsza część do granicy w Korczowej miała być gotowa do 2012 r.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • Obywatel RP - płatnik podatków, 2011-02-25 09:45:38

    Kto odpowiada z ramienia GDDKiA za nadzór, za wybór tego Wykonawcy. Co zostało wpisane wcześnie w dzienniku budowy o jakości wykonywanych robót. Czy wpisywano do dziennika budowy uwagi o złej jakości wykonywanych robót, czy wpisywano uwagi do dziennika budowy o nieterminowym wykonywaniu budowy. ... Umowa została zerwa w okresie przestoju technologicznego. Co to za fachowcy zatrudnieni są w tej GDDKiA, że nie wiedzą o warunkach atmosferycznych. Kto zapłaci odszkodowanie jak sprawa trafi do Sądu Powszechnego i GDDKiA będzie musiała wypłacić odszkodowanie. Łatwo jest szastać publicznym groszem bez odpowiedzialności finansowej za straty i koszty społeczne Czy GDDKiA już zna treść wyroku, że zerwanie umowy było zasadne.  rozwiń