PARTNER PORTALU
  • BGK

Nielisz bierze się za inwestycje dla mieszkańców i turystów

  • Gazeta Zamojska (Magdalena Lempert-Ciećwierz)    20 maja 2013 - 18:55
Nielisz bierze się za inwestycje dla mieszkańców i turystów

Celem tegorocznych przedsięwzięć jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi. Przyczyni się to do poprawy infrastruktury publicznej oraz jakości życia na obszarach wiejskich, ponadto wpłynie korzystnie na wzmocnienie kapitału społecznego i kulturotwórczego gminy - mówi Adam Wal, wójt gminy Nielisz.
Panie wójcie, które z zadań gminnych uważa pan za najważniejsze w 2013 r. i jakie inwestycje ono obejmuje?

 Adam Wal, wójt gminy Nielisz: Bez wątpienia priorytetowym zadaniem dla gminy Nielisz w 2013 r. jest projekt "Wykonanie infrastruktury turystycznej w otoczce zbiornika wodnego", współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Koszt całkowity tej inwestycji wynosi 4 464 381,93 zł. Gmina Nielisz otrzymała dotację na zagospodarowanie terenów wokół zbiornika wodnego w wysokości 2 822 276,88 zł. Jest to więc największa inwestycja. Planowany termin jej realizacji to 28 lipca 2014 r.

Po przeprowadzeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy przystąpimy do realizowania zadania. Zakres robót jest bardzo szeroki, gdyż obejmuje budowę plaży, kąpieliska, budynku socjalno-sanitarnego, mola wraz z pomostem. Dla miłośników sportów wodnych zostanie wykonany tor wioślarski, przystań wodna składająca się z pomostu cumowniczego oraz pirsy cumownicze.

Utworzony zostanie Punkt Informacji Turystycznej, w którym odwiedzający nasze tereny będą mogli zaczerpnąć informacji na temat regionu. Cała inwestycja opiera się na wykonaniu wszelkich przyłączy, tj. wodociągowego, kanalizacyjnego, telefonicznego i energetycznego. O bezpieczeństwo turystów będą dbali ratownicy, obserwując teren z wież ratowniczych.

Dopełnieniem całej inwestycji będzie wykonanie ciągu pieszo-jezdnego oraz miejsc postojowych. Zagospodarowany teren wokół zbiornika zostanie oświetlony z zastosowaniem lamp solarnych.

Jakie poza tym projekty będą realizowane przez Gminę Nielisz?

- Zajmiemy się także budową Klubu Kultury w Stawie Noakowskim, realizowaną w ramach działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" w zakresie operacji odp owiadających warunkom przyznania pomocy z działania "Odnowa i rozwój wsi", objętego PROW na lata 2007-2013.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 863 200,68 zł, kwota dofinansowania 500 000,00 zł, a w kład własny gminy 363 200,68 zł.

Poza tym będziemy realizować inwestycję związaną z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami budowlanymi na działkach położonych w Złojcu, Gmina Nielisz. Koszt całkowity tej inwestycji wynosi 482 295,08 zł, a kwota dofinansowania 263 687,00 zł.

W ramach projektu zaplanowano powiększenie sali wielofunkcyjnej oraz wydzielenie pomieszczeń na sanitariaty i szatnię. Sala klubo-wielofunkcyjna będzie wykorzystywana do organizowania szkoleń, zabaw, wystaw, prób i występów zespołów artystycznych, spotkań kółek artystycznych itp. Projekt rozbudowy przewiduje roboty budowlane polegające m.in. na rozbiórce, izolacji fundamentów, robotach ziemnych, budowie ścian konstrukcyjnych, przebudowie dachu, wykonaniu elewacji. Przebudowane zostaną też instalacje sanitarne i elektryczne. Całość rozbudowy zakończy wykonanie nawierzchni i parkingów z kostki brukowej.

Celem tych przedsięwzięć jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi. Przyczyni się to do poprawy infrastruktury publicznej oraz jakości życia na obszarach wiejskich, ponadto wpłynie korzystnie na wzmocnienie kapitału społecznego i kulturotwórczego gminy oraz zachowanie dziedzictwa i specyfiki obszarów wiejskich Lubelszczyzny.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.