PARTNER PORTALU
  • BGK

NIK: Hale widowiskowo-sportowe budowane mocno na wyrost

  • AW/PAP    25 września 2015 - 10:17
NIK: Hale widowiskowo-sportowe budowane mocno na wyrost
Wyniki finansowe częstochowskiej hali najbardziej odbiegały od założeń (fot.czestochowa.pl)

Wyniki kontroli NIK wbudowanych lub rozbudowanych halach widowiskowo-sportowych nie pozostawiają złudzeń. To pochopnie wydawane pieniadze. W żadnym bowiem z kontrolowanych obiektów nie osiągnięto założonych rezultatów finansowych.
Kontrola przebiegająca pod hasłem "Utrzymanie i wykorzystanie hal widowisko-sportowych" objęła dziesięć jednostek, w tym Ministerstwo Sportu i Turystyki, trzy urzędy gmin - inwestorów budowy hal oraz czterech operatorów obiektów.

Efekty dalekie od założeń

- Zanim zapadnie decyzja o budowie lub rozbudowie hal sportowo-widowiskowych jednostki samorządu terytorialnego powinny rzetelnie, realistycznie i ostrożnie oszacować potrzeby społeczności i popyt na imprezy, do których organizacji niezbędne będą takie obiekty oraz możliwości zapewnienia bieżącego ich utrzymania z uwzględnieniem przychodów uzyskiwanych z działalności po ich wybudowaniu - powiedział na posiedzeniu sejmowej komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki wicedyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Katowicach Mariusz Marquardt.

W żadnej z kontrolowanych hal nie osiągnięto założonych rezultatów finansowych funkcjonowania nowo wybudowanych obiektów, skutkiem czego było bezpośrednie lub pośrednie obciążenie budżetów gminnych nieplanowanymi kosztami.

- Dysponenci środków finansowych, rozpatrując wnioski o pomoc przy budowie wielofunkcyjnych hal sportowych, powinni każdorazowo analizować zasadność dofinansowania tego typu inwestycji, mając na uwadze liczbę nowo wybudowanych tego typu - konkludował Marquardt.

Z przedstawionych posłom danych wynika m.in. że wyniki finansowe uzyskane przez miasto Częstochowa - inwestora hali HSC - najbardziej odbiegały od założeń spośród wszystkich objętych kontrolą.

Faktycznie ponoszone koszty były o 40,6 proc wyższe niż planowane, natomiast przychody aż o 92,7 niższe. Sytuację pogorszył m.in. brak wyłonienia docelowego operatora w trybie otwartym.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • wdziwny, 2015-09-26 13:51:57

    Istnieją ciągle ludzie, którzy woleli by by nic nie budowano, a jeśli, to już na początku przestarzałe i mało funkcjonalne. Budować trzeba z rozmachem, a użytkowanie powierzać ludzim, którzy nie będą tylko dla pobierania wysokich pensji, bo to od zarządu obiektem zależy czy koszty się zwracają....  rozwiń