PARTNER PORTALU
  • BGK

NIK: Lotnisko Rzeszów-Jasionka za słabo wykorzystane

  • AW    8 grudnia 2016 - 10:05
NIK: Lotnisko Rzeszów-Jasionka za słabo wykorzystane
Fot. Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka, mat. pras.

• Zwiększony dzięki zakończonym inwestycjom potencjał Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” mógłby być wykorzystywany w większym stopniu niż obecnie - takie wnioski płyną z raportu Najwyższej Izby Kontroli.
• W szczególności kontrolerzy mieli uwagi do przewozów pasażerskich, gdyż w 2015 r. przepustowość lotniska była wykorzystywana niespełna w połowie.
• O ile jednak samorząd województwa w ocenie NIK wykazuje się aktywnością w podnoszeniu atrakcyjności lotniska, o tyle wspólnik - Przedsiębiorstwo Polskie Porty Lotnicze, nie robi praktycznie nic.
Według szacunków Izby granica rentowności, określana jako milion pasażerów rocznie, zostanie osiągnięta najwcześniej w 2022 r. Przeszkodą w pełnym wykorzystaniu potencjału lotniska mogą być stwierdzone zagrożenia w terminowej budowie linii kolejowej i dróg, służących lepszemu skomunikowaniu portu.

Lotnisko traktowane w regionie priorytetowo, inwestycje zrealizowane, ale...

Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka stanowi ważny element rozwoju województwa podkarpackiego. Z tego względu był priorytetowo traktowany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Strategia Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020 (Strategia 2020) zakłada, m.in. integrację tego Portu z głównymi węzłami kolejowymi i drogowymi wskazując, że ma on szansę stać się głównym lotniskiem w przewozach towarowych, łączących USA z Europą Środkowo-Wschodnią. Jednym z warunków osiągnięcia tych celów jest pełne skomunikowanie lotniska z innymi formami transportu. Wzmocni to szanse rozwojowe peryferyjnych regionów województwa, na terenie którego koncentruje się ok. 90 proc. krajowej produkcji przemysłu lotniczego.

Celem kontroli NIK była ocena, czy nakłady poniesione na infrastrukturę Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” przyczyniły się do pełnego wykorzystania jego potencjału oraz realizacji celów określonych w Strategii 2020.

Wspólnicy Portu Lotniczego Rzeszów i jego zarząd podejmowali działania służące zwiększeniu potencjału lotniska. W ocenie NIK inwestycje, które miały m.in. poprawić jego konkurencyjność oraz dostosować infrastrukturę do potrzeb linii lotniczych i pasażerów zwiększyły przepustowość Portu Lotniczego oraz poprawiły system bezpieczeństwa i komfort obsługi podróżnych.

Spółka Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka ­zrealizowała niemal wszystkie (11 z 12) zadania inwestycyjne, zaplanowane na lata 2012-2015. W dziewięciu z nich osiągnięto zakładane rezultaty. Sukcesywnie zwiększała się liczba obsłużonych pasażerów. W 2015 r. było ich ponad 645 tys., czyli o ponad 7 proc. więcej niż w 2014 r. Systematycznie powiększa się także ilość odprawionych towarów „cargo”. W 2015 r. w porównaniu z 2014 r odnotowano wzrost o 277 proc.

Wskaźniki wciąż nieosiągalne

Zwiększenie liczby operacji lotniczych i odprawionych pasażerów oraz tonażu „cargo” nie szło jednak w parze z realizacją innych wskaźników przyjętych w Planie Generalnym. Nie uzyskano m.in. planowanego poziomu przychodów ze sprzedaży, planowanego wyniku finansowego (w 2014 r. i w 2015 r.) oraz EBITDA - czyli zysku przed odsetkami, podatkami i amortyzacją (w 2013 r. i w 2015 r.) - przede wszystkim z powodu niewykonania planowanych przychodów ze sprzedaży paliwa lotniczego oraz z działalności lotniczej i pozalotniczej (mimo niższych od zakładanych kosztów działalności).

W ocenie NIK wzrost liczby podróżnych obsługiwanych przez Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka” powinien ulec przyśpieszeniu. W 2015 r. np. przepustowość lotniska wykorzystywana była zaledwie w 46 proc.

Według ekspertów granica liczby pasażerów, od której port staje się rentowny wynosi obecnie ok. 1 mln rocznie. NIK oszacowała, że Port Lotniczy taką liczbę odprawionych pasażerów może osiągnąć, w wariancie optymistycznym, w 2022 r. albo dopiero w 2025 r., podczas gdy według prognozy z Planu Generalnego powinno to nastąpić już w 2021 r.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.