PARTNER PORTALU
  • BGK

NIK: niektóre z lubuskich gmin mają problemy z finansowaniem inwestycji komunalnych

  • PAP    19 grudnia 2014 - 15:37
NIK: niektóre z lubuskich gmin mają problemy z finansowaniem inwestycji komunalnych
Pixbay

Kontrola NIK przeprowadzona w pięciu lubuskich gminach wykazała, że niektóre samorządy nadmiernie się zadłużają, by realizować inwestycje komunalne, a przy tym zbyt opieszale egzekwują własne należności.
To sprawia, że gminy te nieterminowo spłacają swe zobowiązania, a robią to z pieniędzy przeznaczonych na inne cele. Aby spełnić wymagania dotyczące wskaźników zadłużenia nierealistycznie prognozują dochody z majątku czy też nierzetelnie wykazują zobowiązania w sprawozdaniach finansowych - poinformował PAP w piątek dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Zielonej Górze, Zbysław Dobrowolski.

Kontrola objęła gminy: Nowa Sól, Sulechów, Szprotawa, Torzym i Zbąszynek. Pod lupę wzięto przede wszystkim działania ich władz w celu zmniejszenia zadłużenia na podstawie analizy wybranych dochodów i wydatków tychże samorządów w latach 2011-2013 r.

Czytaj też: NIK sprawdzi samorządy w 2015 r. Kto powinien się przygotować?

"Wnioski z tej kontroli nie są optymistyczne. W niektórych przypadkach realizacja inwestycji odbywała się kosztem opóźnień w wypłacie należnych świadczeń pracownikom. Zadania gmin finansowano także, niezgodnie z przepisami prawa, z innych wewnętrznych źródeł. Ponadto gminy były zbyt pasywne w odzyskiwaniu swoich należności i nie zawsze sprawdzały firmy, którym udzielały ulg podatkowych" - powiedział PAP Dobrowolski.

Z raportu NIK wynika, że nieterminowe regulowanie zobowiązań stwierdzono w dwóch jednostkach. Ponadto cztery z pięciu samorządów szukając pieniędzy na spłatę zobowiązań sięgały do subwencji oświatowej, depozytów czy innych środków, do których uruchomienia nie były upoważnione. Gmina Torzym sięgnęła do puli przeznaczonej na wypłaty wynagrodzeń dla urzędników i składki ZUS.

Czytaj też: MEN: Niebezpieczna szkoła? Wnioski NIK są krzywdzące

"Taki sposób kredytowania działalności naruszał podstawową zasadę finansów publicznych. W tej sprawie NIK skierowała zawiadomienie do Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu popełnienia wykroczenia oraz zawiadomienie do Rzecznika dyscypliny finansów publicznych o popełnieniu czynów noszących znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych" - powiedział Dobrowolski.

Kontrolerzy NIK natknęli się też na przypadki "kreatywnej księgowości", która skutkowała opracowywaniem nierzetelnych sprawozdań finansowych wymaganych przy ocenie zadłużenia gmin, zwłaszcza związanego ze środkami unijnymi.

Trzy z pięciu kontrolowanych gmin nie podejmowały, bądź zbyt opieszale wykonywały egzekucję zobowiązań podatkowych.

Np. w Urzędzie Gminy w Nowej Soli nieterminowo kierowano upomnienia i z opóźnieniem wystawiano tytuły wykonawcze. W Torzymiu umorzono podatnikowi zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie ponad 51 tys. zł na podstawie niezweryfikowanej informacji dłużnika o zatrudnieniu 50 pracowników. Faktycznie, spółka ta została postawiona w stan upadłości, a należne gminie środki nie zostały odzyskane. Z kolei w Urzędzie Miejskim w Szprotawie nie podjęto żadnych działań zmierzających do wyegzekwowania wierzytelności cywilnoprawnej, w zakresie wyjawienia majątku dłużnika. Dopiero w następstwie kontroli NIK ta sprawa ruszyła z miejsca.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.