PARTNER PORTALU
  • BGK

NIK o zabytkach architektury drewnianej oraz ich wykorzystaniu w promocji regionu

  • bad    7 marca 2018 - 13:58
NIK o zabytkach architektury drewnianej oraz ich wykorzystaniu w promocji regionu
Rogi, kościół par. p.w. św. Bartłomieja. Fot. wikipedia/Henryk Bielamowicz CC BY-SA 3.0 pl

Większość zabytków architektury drewnianej pozostaje poza kontrolą służb konserwatorskich, a rejestry prowadzone przez wojewódzkich konserwatorów zabytków mają formę papierowych ksiąg i nie dostarczają pełnej wiedzy o ich stanie - wynika z ostatniej kontroli Najwyższej Izby Kontroli.
  • NIK uważa, że konieczna jest nowelizacja stosownych przepisów, w celu dopuszczenia możliwości prowadzenia rejestrów w formie elektronicznej oraz wprowadzenia jednolitego w całym kraju oprogramowania umożliwiającego sprawne gromadzenie, weryfikację oraz szybki dostęp do danych o zabytkach podlegających ochronie.
  • W najlepszym stanie były zabytki, których zarządcy uzyskali dotacje na ich renowację, przy czym dostał je jedynie co piąty obiekt wpisany do rejestrów zabytków.
  • Niestety, wciąż dużym problemem pozostaje brak dostatecznych zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz brak przeglądów technicznych zabytkowych obiektów.

Zabytkowa architektura drewniana stanowi nieodłączny element polskiego krajobrazu. NIK przeprowadziła kontrolę na terenie dwóch województw: małopolskiego i podkarpackiego, gdzie zachowało się najwięcej zabytkowych obiektów - łącznie 10 tysięcy (w tym ponad tysiąc drewnianych tj. ponad 20 proc. takich zabytków w Polsce wg stanu na koniec 2016 r.). Sposobem na ocalenie przed zapomnieniem zabytków architektury, ale także kultury i sztuki ludowej było utworzenie przez samorządy czterech województw Szlaku Architektury Drewnianej. To największy w Polsce międzyregionalny szlak turystyczny łączący Małopolskę, Podkarpacie, Śląsk i Świętokrzyskie. Część obiektów drewnianych została wpisana na listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO.

Czytaj też: Do Rzeszowa przyjechał pierwszy z 10 autobusów Autosanu

NIK szczegółowo zbadała realizację prac konserwatorskich i restauratorskich oraz stan 25 zabytków drewnianych, oceniła stan zewnętrzny 64 zabytków drewnianych, a także uzyskała informacje z prawie 300 gmin o działaniach na rzecz ochrony zabytków drewnianych (86 proc. gmin w kontrolowanych województwach).

W latach 2014-2016 z powodu zniszczenia wykreślono z rejestrów zabytków 14 zabytków drewnianych na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego (10 i 4), a wpisano 13 nowych (4 i 9). Choć na skutek wpisania do rejestru zabytków kolejnych obiektów drewnianych ich liczba utrzymuje się na zbliżonym poziomie, to jednak poniesione już straty są bezpowrotne. Przy czym należy zauważyć, że w tym samym okresie z ewidencji prowadzonych przez wojewódzkich konserwatorów zabytków wykreślono 629 obiektów drewnianych  (389 w Małopolsce i 240 na Podkarpaciu).

Podstawowym źródłem wiedzy wojewódzkich konserwatorów zabytków, jako głównych organów ochrony zabytków, powinny być księgi rejestru zabytków oraz ewidencje zabytków. Przyjęty, w aktualnie obowiązującym stanie prawnym, sposób prowadzenia zarówno rejestrów, jak i wojewódzkich ewidencji zabytków wyłącznie w formie papierowych ksiąg nie pozwala na zestawianie danych ujętych w tych zbiorach oraz znacznie ogranicza możliwość efektywnego zarządzania posiadanymi informacjami, w tym na ich bieżące uzupełnianie. 

Czytaj też: Senior plus: Ruszył dodatkowy nabór ofert, do podziału 25,6 mln zł×
KOMENTARZE (1)

  • Prof. Glass, 2018-03-07 14:35:07

    Zemsta komuny polegała na tym, że dopuszczono kmiotów i plebs do władzy po tzw. szkołach partyjnych! Kontynuuje to prywatne szkolnictwo, gdzie poziom jest żenujący, a dyplomy to tylko papier! Stąd fatalny stan kadr administracyjnych, szczególnie w tzw. terenie! Żadna partia nie zajęła się tym proble...mem! Stąd nasz status w Eurkołchozie mimo PiSowskiej propagandy jest bardzo bardzo niski! Nie wystarczy stworzyć warunków do inwestowania: zwolnienie z podatków, opłat po niskie pensje. Gdybyśmy mieli kompetentne kadry kierownicze, urzędnicze, to nie musielibyśmy licytować się byłymi krajami tzw. demoludów na rynku inwestycyjnym!  rozwiń