PARTNER PORTALU
  • BGK

NIK: Obsługa programów rządowych przez BGK bez zastrzeżeń

  • JL    14 października 2015 - 09:00
NIK: Obsługa programów rządowych przez BGK bez zastrzeżeń
Według NIK, bank był odpowiednio przygotowany i skutecznie przekazywał przewidziane środki finansowe. Fot. www.bgk.pl

NIK nie wnosi większych zastrzeżeń do obsługi przez BGK rządowych programów wsparcia.
Bank był odpowiednio przygotowany i skutecznie przekazywał przewidziane środki finansowe.

Jak informuje Najwyższa Izba Kontroli, poprawy wymaga natomiast efektywność samych programów: należy lepiej zadbać o pełne zagospodarowanie funduszy i zachęcać do ich wykorzystania.

NIK oceniła pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, przygotowanie Banku Gospodarstwa Krajowego do realizacji trzech programów rządowych: wsparcia budownictwa socjalnego, kredytów studenckich i kredytów technologicznych w latach 2011-2013.

Czytaj też: BGK dofinansuje budownictwo socjalne i komunalne

Bank monitorował wdrażane programy, informował resorty odpowiedzialne o stanie ich realizacji oraz zgłaszał propozycje zmian mające na celu usprawnienie programów.

NIK nie zgłasza uwag do sposobu wydatkowania środków z programu pożyczek i kredytów studenckich, jednak negatywnie ocenia samą efektywność programu. W latach 2011-2013 udzielono ponad 40 tys. kredytów studenckich, z tytułu dopłat do oprocentowania kredytów wydano blisko 227 mln zł.

NIK wskazuje jednak, że w kontrolowanym okresie liczba złożonych wniosków o kredyt studencki znacząco malała: z 17,5 tys. w roku 2010/2011, przez ponad 12 tys. w 2011/2012 do 10,4 tys. w 2012/2013.

Umorzenia studenckich kredytów

NIK zauważa, że niemal zupełnie poza kontrolą pozostawały umorzenia studenckich kredytów. W ciągu trzech lat (2011-2013) BGK przeprowadził zaledwie jedną kontrolę umorzenia kredytu studenckiego, chociaż zgodnie wewnętrznymi przepisami cała obsługa programu dopłat powinna była uwzględniać także m.in. prawidłowość podejmowania i realizacji decyzji o umorzeniach kredytów studenckich.

Czytaj też: Program wspierania czynszówek. BGK gotowe, a samorządy?

W tym czasie banki kredytujące umorzyły 2 524 kredyty studenckie o wartości ponad 10 mln zł. Znakomita większość przypadków (2 016) dotyczyła umorzenia 20 proc. kredytu wyróżniającym się, najlepszym absolwentom uczelni oraz całości kwoty pozostałej do spłacenia absolwentom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (397 kredytów).

Pomimo malejącej liczby wniosków o kredyty studenckie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie analizowało zapotrzebowania ani na kredyty, ani na pożyczki studenckie.

BGK natomiast nie opracował procedur udzielania pożyczek studenckich, ponieważ – z uwagi na złą sytuację finansów publicznych w ogóle nie zabezpieczono – na nie środków. W efekcie w kontrolowanym okresie pożyczki studenckie nie były udzielane.

Kredyty studenckie udzielane były przez banki kredytujące. BGK nie otrzymywał dokumentacji składanej przez studentów ubiegających się o udzielenie kredytu i nie uczestniczył w rozpatrywaniu wniosków. BGK terminowo przekazywał bankom kredytującym środki pieniężne na podstawie pisemnych zapotrzebowań, weryfikując ich poprawność.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.