PARTNER PORTALU
  • BGK

NIK prześwietliła Stadion Narodowy i ma wiele zastrzeżeń

  • pt    23 kwietnia 2014 - 11:16
NIK prześwietliła Stadion Narodowy i ma wiele zastrzeżeń

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działania Ministerstwa Sportu i Turystyki związane z budową i wykorzystaniem Stadionu Narodowego.
Najwyższa Izba Kontroli przyglądała się budowie i wykorzystaniu Stadionu Narodowego. Generalna ocena Izby jest negatywa.

NIK zarzucił Ministerstwu niezdefiniowanie celów i spodziewanych rezultatów zadania przed rozpoczęciem budowy  i w trakcie jego realizacji.

W latach 2006-2008 planowany zakres zadania był zmieniany: od budowy stadionu narodowego, jako jednego z obiektów Narodowego Centrum Sportu (stadion narodowy, hala sportowo-widowiskowa, kryta pływalnia), poprzez budowę tzw. Stadion City (stadion narodowy oraz zagospodarowanie biznesowe terenu wokół) do budowy, w związku z EURO 20129, Narodowego Centrum Sportu ograniczonego tylko do Stadionu Narodowego.

Jak podkreśla NIK planowane środki na realizację zadania wzrastały przy jednoczesnym zmniejszaniu jego zakresu rzeczowego: z 1 225 mln zł na budowę Narodowego Centrum Sportu (w tym stadionu narodowego za kwotę 655 mln zł) do 1 220 mln zł na budowę Stadionu Narodowego.

Nie dokonano więc, przed podjęciem budowy stadionu, analiz ekonomiczno-finansowych pod kątem potrzeb, lokalizacji, kosztów budowy i utrzymania oraz możliwości wykorzystania, w celu wyboru najbardziej oszczędnego, wydajnego i skutecznego sposobu realizacji zadania.

W rezultacie o tym, jaki obiekt powstanie i za jaką cenę zdecydowali de facto: projektant, któremu nie postawiono żadnych ograniczeń dotyczących kosztów inwestycji i generalny wykonawca, oferujący wysoką cenę realizacji kosztownego projektu, wielokrotnie zmienianego.

Skutkiem tego do 31 grudnia 2012 r. wydatki na budowę stadionu wyniosły ponad 2 182 mln zł wobec kwoty 1 220 mln zł zaplanowanej pierwotnie na ten cel.

Izba dodaje, że zadanie nie zostało zakończone, a Skarb Państwa pozostaje w sporze sądowym z GW (liderem Konsorcjum budującego obiekt) wartość przedmiotu sporu wynosi ponad 461 mln zł.

NIK przypomina, że nieterminowa realizacja inwestycji skutkowała odwołaniem ceremonii otwarcia stadionu i dwóch planowanych imprez.

Ministerstwo nie wyegzekwowało od GW kwoty ponad 4 mln zł rekompensaty i kar umownych w związku z odwołaniem imprez.

Kontrolerzy zarzucają także Ministerstwu Sportu nienależyty nadzór nad realizacją zadań przez inwestora zastępczego NCS sp. z o.o., co przy przyjętym sposobie finansowania inwestycji, polegającym na tym, że zobowiązania zaciągała Spółka, a płatności dokonywało Ministerstwo, nie gwarantowało efektywnej, oszczędnej i terminowej realizacji zadania.

Wytknięto także ustalenie warunków wynagrodzenia członków Zarządu NCS sp. z o.o. w oderwaniu od terminu zrealizowania zadania.
Wynagrodzenia łącznie z nagrodami i premiami (w kwocie ogółem ponad 5 mln zł) zostały wypłacone wszystkim członkom zarządu, mimo że budowa  nie została zakończona i rozliczona.

Izba stawia także zarzut, że minister Michał Drzewiecki nie  zdefiniował celu i spodziewanych rezultatów zadania budowy Stadionu Narodowego.

Pod presją czasu – wobec wyboru Polski na współorganizatora finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 zdecydowano o budowie stadionu narodowego, jako obiektu sportowo-komercyjnego, nie dokonując analiz pod kątem potrzeb, lokalizacji i możliwości późniejszego wykorzystania obiektu.

Nie dokonano analizy kosztów i korzyści; planując funkcje komercyjne stadionu nie wykonano analiz biznesowych (uzasadnienie biznesowe i korzyści biznesowe).

Okazuje się także, że lokalizacja Stadionu Narodowego na terenach Stadionu X-lecia nie była przedmiotem analiz (w tym prawnych) Ministerstwa pod kątem możliwości realizacji inwestycji oraz jej kosztów.

Brak takich analiz na etapie przygotowania inwestycji uniemożliwił  rzetelne określenie przewidywanych do poniesienia nakładów na zadanie, a ustalone w programach wieloletnich wartości nie były brane pod uwagę w procesie wyboru projektanta i generalnego wykonawcy.

W rezultacie stadion został zaprojektowany i wybudowany jako obiekt sportowo-komercyjny, z przewagą funkcji komercyjnych, którego realizacja wymagała poniesienia nakładów o co najmniej 1 mld zł wyższych od planowanych.

Cały raport NIK poznasz tutaj

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: