PARTNER PORTALU
  • BGK

NIK: Remonty i inwestycje drogowe mocno kuleją. Także przez samorządowe spółki

  • AW    28 marca 2017 - 09:45
NIK: Remonty i inwestycje drogowe mocno kuleją. Także przez samorządowe spółki
Do najważniejszych problemów drogowych w Polsce prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski zalicza m.in. zły stan odcinków dróg krajowych (fot.wikipedia.org/Autosanh9)

- Sprawna i nowoczesna infrastruktura transportowa jest podstawą zarówno rozwoju gospodarczego, jak i podnoszenia poziomu życia mieszkańców – twierdzi prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski




• Najwyższa Izba Kontroli przeprowadzała w ostatnich latach szereg kontroli dotyczących inwestycji drogowych i kolejowych.

• Wnioski pokontrolne wskazują, że częste zmiany nakładów finansowych na inwestycje oraz brak stabilnych koncepcji programowych nie sprzyjały rozbudowie infrastruktury drogowej.

• Jeśli chodzi o finansowanie inwestycji, dobrze wypada PPP (o ile samorząd korzysta z pomocy profesjonalisty). Z z kolei zadania prowadzone przez powołane spółki zwykle były przesadzone w kosztach.

Do najważniejszych problemów drogowych w Polsce prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski zalicza m.in. zły stan odcinków dróg krajowych, szczególnie w miastach na prawach powiatów, stan techniczny nawierzchni, przebieg ruchu przez tereny zabudowane, zbyt małą liczbę przepraw przez największe rzeki.

Kuleją remonty i utrzymanie dróg

Raporty NIK, m.in. „Działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na rzecz zapewnienia odpowiedniej jakości robót drogowych”, wskazują także, że stan techniczny dróg ulega pogorszeniu ze względu na niską jakość wykonywanych robót, a także zbyt niską w stosunku do potrzeb ilość środków finansowych przeznaczanych corocznie na utrzymanie dróg.

Krzysztof Kwiatkowski podkreśla także, że źle wygląda sytuacja z przeprowadzaniem niezbędnych remontów.

- Często brakuje po prostu rzetelnego planowania zarówno sieci drogowej jak i finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, czyli podstawowych dokumentów, niezbędnych w celu zapewnienia źródeł finansowania. Sporządzane przez samorządy plany finansowe często nie uwzględniają potrzeb utrzymywania infrastruktury drogowej w odpowiednim stanie technicznym, nie zabezpieczają wieloletniego racjonalnego gospodarowania siecią drogową - dodał prezes NIK.

- Poszukując rozwiązań efektywnego planowania, modernizowania i budowania służących lokalnym społecznościom dróg i kolei trzeba pamiętać, że nowoczesna infrastruktura to mniej korków, mniej spalin, szybszy dojazd do pracy - tłumaczy prezes NIK.

Nie napawają optymizmem także wyniki kontroli dotyczące bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach publicznych.

- Ogólną zasadą jest, że im niższa kategoria drogi, tym sytuacja gorsza - mówi Krzysztof Kwiatkowski.

Liczba wypadków z udziałem rowerzystów w porównaniu z 2010 r. zwiększyła się o 18 proc., a liczba poszkodowanych rowerzystów o 17 proc. Długość dróg dla rowerów rosła w tempie nieodpowiadającym wzrostowi ruchu rowerowego w ostatnich latach.
- Nie przybyło nam zbyt wiele dróg i pasów ruchu dla rowerów, chodników, przejść ani kładek dla pieszych czy sygnalizacji świetlnych - wylicza prezes NIK.

Jak realizowane są inwestycje w PPP i przez spółki celowe?

Najwyższa Izba Kontroli wielokrotnie zajmowała się problematyką finansowania inwestycji samorządowych na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego.







×
KOMENTARZE (1)

  • Poker Koń, 2017-03-28 23:51:31

    Kaczyński obiecał Mazurom S-16. No to trza będzie mu posiedzieć: Sprawdzam