PARTNER PORTALU
  • BGK

Nowe drogi w Polsce Wschodniej: 420 mln zł na 6 inwestycji

  • pt    3 lutego 2017 - 14:35
Nowe drogi w Polsce Wschodniej: 420 mln zł na 6 inwestycji

• Rozstrzygnięto drugi konkurs dotyczący wsparcia infrastruktury drogowej z Programu Polska Wschodnia (POPW).
• Do dofinansowania wybrano sześć inwestycji o łącznej wartości ponad 514 mln zł. Projekty zostaną zrealizowane dzięki 424 mln zł unijnej dotacji.
Priorytetem rządu wobec Polski Wschodniej jest przede wszystkim wzrost atrakcyjności inwestycyjnej całego makroregionu i długofalowe pobudzenie aktywności ekonomicznej, szczególnie na tych obszarach, gdzie procesy rozwojowe zachodzą wolniej.

– Mówi się, że infrastruktura transportowa jest krwioobiegiem gospodarki. I to prawda, bo dokąd trudno dotrzeć, tam nie ma rozwoju. Nowe drogi to impuls gospodarczy zarówno w skali regionu, jak i poszczególnych gmin. Zwiększa się ich dostępność komunikacyjna – co wpływa na konkurencyjność – oraz mobilność społeczeństwa – co z kolei może powodować ożywienie na lokalnym rynku pracy – zaznaczył minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

Tylko w ramach dodatkowych funduszy dla Polski Wschodniej – wdrażanych w POPW – na wsparcie inwestycji transportowych (drogi, kolej, transport miejski) przeznaczono ponad 5 mld zł, z czego ponad 2 mld zł na budowę i rozbudowę dróg, które lepiej skomunikują miasta wojewódzkie i otaczające je gminy między sobą.

– Rozwój sieci transportowej w makroregionie to bezsprzecznie zachęta dla inwestorów by tutaj lokowali swoje przedsięwzięcia, to rozwój i wzrost zatrudnienia w wielu dziedzinach gospodarki – powiedział wicepremier. – Nie mniej ważne jest także większe bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz wyższy komfort podróżowania – dodał.

2 mld zł na inwestycje drogowe

Ponad połowa środków zarezerwowanych na projekty drogowe została już zakontraktowana. W 2016 r. podpisano z samorządami Polski Wschodniej 14 umów o dofinansowanie na kwotę 1,2 mld zł. W rozstrzygniętym na początku lutego naborze wybrano 6 kolejnych inwestycji, które otrzymają wsparcie z POPW.

Finansowane w tym konkursie projekty, polegające na budowie nowych i przebudowie istniejących dróg, zlokalizowane są w województwach: podkarpackim (Rozbudowa DK 19 w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta oraz Rozbudowa DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie), podlaskim (Przebudowa DW 678 na odcinku Kleosin – Markowszczyzna oraz Przebudowa DW 676 na odcinku granica miasta Białystok – Supraśl) i świętokrzyskim (Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce południe (S7) - granica gminy Chęciny oraz Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73).

– Projekty usprawnią dojazdy do pracy oraz zwiększą dostępność do regionalnych centrów gospodarczych. Przyniosą zatem korzyści zarówno mieszkańcom Polski Wschodniej, jak i przedsiębiorcom. Dzięki efektywnie zainwestowanym funduszom z programu Polska Wschodnia wzrośnie także atrakcyjność gospodarcza i turystyczna makroregionu – podkreślił wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

– Wsparcie inwestycji transportowych w Polsce Wschodniej to jeden z naszych priorytetów, dlatego nie zwalniamy tempa i jeszcze w tym miesiącu rozpoczniemy przyjmowanie wniosków w kolejnym naborze projektów drogowych. Do rozdysponowania będzie 400 mln zł – dodał.

Samorządy będą mogły składać wnioski do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości od 28 lutego do 27 kwietnia 2017 r.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.