PARTNER PORTALU
  • BGK

Obecna edycja NPPDL to iluzja?

  • EM    26 listopada 2013 - 11:59
Obecna edycja NPPDL to iluzja?

Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego apeluje o zmiany kwot objętych Narodowym Programem Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 2013 r. i 2014 r. i znalezienia nowych instrumentów finansowania.
Chodzi o ponowne zweryfikowanie zmian w zasadach finansowania inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska Zrzeszenia z dnia 16 października 2013 r., jak również stanowisk innych organizacji samorządowych, z uwagi na szczególne znaczenie programu dla społeczności lokalnej.

Wojewoda Lubuski w piśmie z dnia 25 września 2013 r. wskazywał jak istotne znaczenie dla samorządu - z naciskiem na samorząd województwa lubuskiego - ma Narodowy Program Przebudowy Dróg. Dzięki jego funkcjonowaniu jednostki samorządu terytorialnego mogły efektywnie działać na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, a także na rzecz zwiększania konkurencyjności gospodarczej regionu. Pomimo dalece pozytywnych skutków, jakie wprowadzenie Programu potocznie zwanego „Schetynówką" miało dla całego kraju, obecnie planowane zmiany znacząco wpłyną na ograniczenie jego zasięgu, co więcej - dzieje się to w sposób dalece niekonstytucyjny (zmiana kwot w trackie trwania konkursu) i wymaga pilnej interwencji - czytamy w apelu.

Opublikowane wyniki konkursu w województwie lubuskim, jednoznacznie pokazują, iż z listy rankingowej, praktycznie 90% z nich zostanie odrzuconych przy tak małej zakładanej puli środków. Takie podejście jest niewytłumaczalne i prowadzi wyłącznie do „siłowego" ograniczenia dofinansowania, co w efekcie spowoduje utratę dofinansowania przez zainteresowane JST i wpłynie na pogorszenie jakości dróg.

Niepokojącym jest również fakt lakoniczności podejścia do konsekwencji cięć finansowych w Uzasadnieniu do projektu Uchwały RM zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność  -  Rozwój".

Tak daleko idące ograniczenie Programu spowoduje załamanie inwestycji w infrastrukturę drogową, przy czym nie chodzi tu tylko o spadek nakładów inwestycyjnych na rozwój infrastruktury, ale w ogóle o środki na utrzymanie dróg. Jest to szczególnie istotne z uwagi na rozbudowę dróg szybkiego ruch o znaczeniu krajowym, które zostały objęte systemem ViaToll, co spowodowało faktycznie wzrost natężenia ruchu na drogach niepłatnych i dodatkowe ich niszczenie.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.