• PARTNERZY PORTALU

Obwodnica Szczecinka gotowa 30 listopada

Budowa obwodnicy Szczecinka zyskała unijne dofinansowanie. Przewidywany termin ukończenia zadania to 30 listopada 2012 r.
Obwodnica Szczecinka gotowa 30 listopada
Zarząd Województwa podjął decyzję o dotacji  na wtorkowym posiedzeniu, 13 listopada. Prace nad realizacją projektu „Budowa obejścia  w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172” wszczęte zostały w lutym 2009 r., faktyczną realizację inwestycji rozpoczęto natomiast 13 czerwca 2011 r.

Budowa obejścia  Szczecinka realizowana jest w trybie projektów systemowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość tej inwestycji opiewa na kwotę 22,3 mln zł.
Wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 13,4 mln zł, przy wkładzie własnym Województwa w wysokości 8,9 mln zł (w kwocie wkładu własnego uwzględniono udział środków Miasta Szczecinek wynoszący 6,3 mln zł). Prefinansowanie inwestycji – do czasu otrzymania dofinansowania z EFRR - środkami budżetu Województwa oraz budżetu miasta Szczecinek umożliwiło praktycznie pełną realizację projektu.

Projekt jest realizowany w ramach Osi 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, Działanie 2.1 „Zintegrowany system transportowy województwa”, Poddziałanie 2.1.1 „Regionalna infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.

Zakres projektu obejmuje odcinek drogi od skrzyżowania ulic Kołobrzeskiej/Karlińskiej,
do połączenia z istniejącą drogą wojewódzką nr 172 za miejscowością Trzesieka. Finałem pracy drogowców będzie droga klasy technicznej G, jednojezdniowa.

Szczecinecka inwestycja przyniesie następujące efekty:  

2,864 km wybudowanej nowej drogi wojewódzkiej,
0,183 km przebudowanej drogi wojewódzkiej,
5 wybudowanych skrzyżowań,
2,55 km wybudowanych chodników/ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych,
56 szt. wybudowanych punktów oświetleniowych,
7 wybudowanych przejść dla pieszych,
1,6 km wybudowanej kanalizacji deszczowej.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE