PARTNER PORTALU
  • BGK

Obwodnica Szczecinka gotowa 30 listopada

  • AT    15 listopada 2012 - 17:29
Obwodnica Szczecinka gotowa 30 listopada

Budowa obwodnicy Szczecinka zyskała unijne dofinansowanie. Przewidywany termin ukończenia zadania to 30 listopada 2012 r.
Zarząd Województwa podjął decyzję o dotacji  na wtorkowym posiedzeniu, 13 listopada. Prace nad realizacją projektu „Budowa obejścia  w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172” wszczęte zostały w lutym 2009 r., faktyczną realizację inwestycji rozpoczęto natomiast 13 czerwca 2011 r.

Budowa obejścia  Szczecinka realizowana jest w trybie projektów systemowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość tej inwestycji opiewa na kwotę 22,3 mln zł.
Wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 13,4 mln zł, przy wkładzie własnym Województwa w wysokości 8,9 mln zł (w kwocie wkładu własnego uwzględniono udział środków Miasta Szczecinek wynoszący 6,3 mln zł). Prefinansowanie inwestycji – do czasu otrzymania dofinansowania z EFRR - środkami budżetu Województwa oraz budżetu miasta Szczecinek umożliwiło praktycznie pełną realizację projektu.

Projekt jest realizowany w ramach Osi 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, Działanie 2.1 „Zintegrowany system transportowy województwa”, Poddziałanie 2.1.1 „Regionalna infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.

Zakres projektu obejmuje odcinek drogi od skrzyżowania ulic Kołobrzeskiej/Karlińskiej,
do połączenia z istniejącą drogą wojewódzką nr 172 za miejscowością Trzesieka. Finałem pracy drogowców będzie droga klasy technicznej G, jednojezdniowa.

Szczecinecka inwestycja przyniesie następujące efekty:  

2,864 km wybudowanej nowej drogi wojewódzkiej,
0,183 km przebudowanej drogi wojewódzkiej,
5 wybudowanych skrzyżowań,
2,55 km wybudowanych chodników/ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych,
56 szt. wybudowanych punktów oświetleniowych,
7 wybudowanych przejść dla pieszych,
1,6 km wybudowanej kanalizacji deszczowej. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.