Oceniono wnioski do dofinansowania

Zakończyła się ocena merytoryczna wniosków na realizację Programów Rewitalizacji Społecznej. Rekomendację do dofinansowania uzyskało dziewięć wniosków, sześć skierowano do negocjacji.
Oceniono wnioski do dofinansowania

Konkurs stanowi jedną z możliwości rozwiązania problemów nierównomiernego i niezrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego gmin, w których występują obszary zdegradowane gospodarczo i podwyższony stopień wykluczenia społecznego, a także jest uzupełnieniem działań podejmowanych w ramach Lokalnych Programów Rewitalizacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Przedmiotem konkursu jest zainicjowanie działań na rzecz społeczności lokalnych poprzez przetestowanie i wdrożenie opracowanych rozwiązań dotyczących rewitalizacji społecznej oraz partnerstw lokalnych w ramach partnerskich Programów Rewitalizacji Społecznej stanowiących integralne części Lokalnych (Gminnych) Programów Rewitalizacji oraz uzyskanie dofinansowania do proponowanych modelowych rozwiązań zarówno w zakresie działań podejmowanych na rzecz grup docelowych, jak i modelowych rozwiązań w zakresie partnerstwa lokalnego.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE