PARTNER PORTALU
  • BGK

Oczyszczalnia ścieków w Nałęczowie uruchomiona

  • EM    15 listopada 2013 - 08:00
Oczyszczalnia ścieków w Nałęczowie uruchomiona

Zakończyła się modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Nałęczowie. Wartość realizowanego przez Skanska kontraktu to prawie 16 mln zł netto. Była to największa inwestycja w historii tego miasta.
Realizacja kontraktu rozpoczęła się w październiku 2011 roku. Zakres prac obejmował wykonanie robót rozbiórkowych i budowlanych w zakresie obiektów kubaturowych oraz sieci uzbrojenia terenu,


a także zmianę technologii oczyszczania ścieków z technologii złóż biologicznych na wysokoefektywny proces osadu czynnego, powiązany ze zwiększeniem przepustowości obiektu. Prace obejmowały także wykonanie dróg i placów, ogrodzenia terenu oczyszczalni, wodociągu i kanalizacji deszczowej, wewnętrznej. Skanska przebudowała także rurociągi technologiczne, przyłącza gazowe, linie kablowe nn i sterownicze. Ponadto firma zajęła się też oświetleniem i ukształtowaniem terenu, systemem monitoringu oczyszczalni (piezometry) oraz jej rozruchem.

Szczególnym wyzwaniem dla całego zespołu była realizacja robót z zachowaniem ciągłości pracy oczyszczalni - mówi Mariusz Bochenek, Menadżer Projektu, Skanska. - Obecny obiekt powstał w latach 60.  ubiegłego stulecia i był bardzo wyeksploatowany.

- Prace rozpoczęliśmy od stopniowego  wyburzania obiektów starej oczyszczalni i zastępowaniem ich nowymi, tak aby proces oczyszczania ścieków nie został przerwany.  Wyzwaniem była także praca w trudnych warunkach gruntowych. Nowa oczyszczalnia powstała na terenie obecnej, usytuowanej na gruntach bagiennych sąsiadujących z rzeką Bystrą, dlatego też niektóre obiekty oczyszczalni zostały posadowione na palach, a grunt został  wzmocniony - dodaje Mariusz Bochenek.

Słynący z czystego powietrza i wysokiej jakości leczniczych wód Nałęczów miał starą, bardzo wyeksploatowaną oczyszczalnię. W przypadku poważniejszej awarii w tym właśnie obiekcie miastu groziłaby nawet katastrofa ekologiczna. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni pozwoliła zapobiec takiej sytuacji i przyczyni się do ochrony naturalnego bogactwa, jakim są nałęczowskie wody mineralne.

Po rozbudowie i modernizacji oczyszczalnia w Nałęczowie uzyskiwać będzie wysoką redukcję zanieczyszczeń. Technologia oczyszczalni po wykonaniu inwestycji, opartej na nowoczesnej technologii trójfazowego osadu czynnego z wydzielonym procesem nitryfikacji(proces utleniania amoniaku i soli amonowych) prowadzonym w reaktorze biologicznym, umożliwi uzyskanie stężeń zanieczyszczeń w odpływie zgodnych z wymaganiami obowiązujących przepisów prawa. Nowo wybudowana oczyszczalnia ścieków pracować będzie całkowicie automatycznie. Pracą zarządzać będzie sterownik mikroprocesorowy zapewniający automatyczne działanie procesów.

 Realizacja tej skomplikowanej i ważnej dla kurortu inwestycji przebiegała zgodnie z procedurą FIDIC, czyli ogólnoeuropejskim systemem nadzoru nad wykonywaniem dużych obiektów, w szczególności związanych z ochroną środowiska. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nałęczowie była największą inwestycją w historii tego miasta.

Projekt był dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013. Zamawiającym była Gmina Nałęczów.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.