Odbudowa dróg po powodzi pójdzie szybciej?

Tegoroczna majowa i czerwcowa powódź zniszczyła 1160 km dróg krajowych oraz około 80 tys. km dróg wojewódzkich, gminnych i powiatowych. MSWiA informuje o pomocy na odbudowę tych traktów.
Odbudowa dróg po powodzi pójdzie szybciej?

Zniszczone przez tegoroczną powódź drogi lokalne mają być szybciej remontowane. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało specjalną uchwałę, dzięki której samorządy poszkodowane przez powódź otrzymają dodatkową pomoc finansową od rządu na remonty i odbudowy dróg. Będą mogły uzyskać kolejne punkty (dodatkowo 10 pkt) za wniosek o dofinansowanie remontu oraz modernizacji dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Nabór wniosków na 2011 rok do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ruszył 1 września br. Wnioski o dofinansowanie można przesyłać do końca miesiąca br.

Tegoroczna majowa i czerwcowa powódź zniszczyła 1160 km dróg krajowych oraz około 80 tys. km dróg wojewódzkich, gminnych i powiatowych. Dzięki przyjętej uchwale na terenach popowodziowych będą obowiązywać szczególne przepisy dotyczące programu budowy i remontu dróg lokalnych. Samorządy, których projekty będą obejmować odbudowę lub modernizację drogi zniszczonej przez tegoroczną powódź lub osuwiska, otrzymają dodatkowo 10 punktów.

W ramach programu gminy i powiaty mogą starać się o przyznanie dotacji na pokrycie połowy kosztów inwestycji drogowych planowanych na przyszły rok. Każdego roku z budżetu państwa na budowy dróg lokalnych rząd przeznacza około miliarda złotych. Inwestycje są finansowane w połowie przez rząd, a w połowie przez samorządy. O przyznaniu dofinansowania na terenie województwa decydować będą komisje, które ocenią wnioski. Następnie wojewodowie przekazują listę zakwalifikowanych wniosków ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Na jej zaakceptowanie minister Jerzy Miller będzie miał czas do 28 listopada tego roku.

Samorządy dotknięte przez tegoroczną majowo-czerwcową i sierpniową powódź będą mogły szybciej przeprowadzić prace remontowe i budowę nowych dróg dojazdowych w poszkodowanych gminach i powiatach.

Propozycja zmiany sposobu oceniania wniosków została podyktowana skalą strat spowodowanych przez tegoroczną powódź w infrastrukturze komunalnej samorządów. Wiele dróg gminnych i powiatowych na terenie większości województw zostało całkowicie lub częściowo zniszczonych przez żywioł.

Do końca 2010 roku zostanie zmodernizowanych ponad 2800 km dróg gminnych i powiatowych.

Aktualnie dróg modernizowanych (remontowanych, przebudowywanych i budowanych) jest:

- 1186,715 km dróg gminnych; - 1624,764 km dróg powiatowych; - czyli 2811,479 km dróg łącznie.

1 mld złotych przekazany w 2009 roku samorządom pozwolił na modernizację lub budowę przeszło 2,7 tys. km dróg lokalnych w całej Polsce. W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 przebudowano, wyremontowano bądź też wybudowano 1190 km dróg gminnych oraz 1555 km dróg powiatowych.

W 2009 roku najwięcej dróg lokalnych wyremontowano bądź wybudowano w następujących województwach:

- łódzkim - o łącznej długości 289 km (121 km dróg gminnych, 168 km dróg powiatowych),

- świętokrzyskim - o łącznej długości 250 km (127 km dróg gminnych, 123 km dróg powiatowych),

- podkarpackim - o łącznej długości 231 km (102 km dróg gminnych, 128 km dróg powiatowych).

Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych został zaplanowany na trzy lata. Rozpoczął się w 2009 roku i potrwa do 2011 roku.

Uchwała uzyskała także aprobatę Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na ostatnim posiedzeniu (25 sierpnia br.). Nowe zasady oceny wniosków przyjęła Rada Ministrów na posiedzeniu 31 sierpnia br.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE