Odnowiona wieża ciśnień z widokiem

Zabytkowa, pochodząca z końca XIX wieku płocka Wieża Ciśnień została odremontowana i zmodernizowana. Budowla zyskała usytuowany na jej szczycie oszklony taras widokowy, skąd odwiedzający będą mogli podziwiać panoramę miasta i Wisłę.
Odnowiona wieża ciśnień z widokiem
Odnowiony obiekt będzie pełnił funkcję muzealną. Odbywać się tam będą wystawy i koncerty. Będzie również restauracja i pub - poinformował w Marek Naworski, prezes spółki Wodociągi Płockie, która przeprowadziła rewitalizację zabytku.

"Wejście na szczyt wieży do punktu widokowego będzie bezpłatne. Rozpoczęcie działalności przewiduje się już w miesiącach wakacyjnych" - podkreślił Naworski.

Wodociągi Płockie, będące właścicielem Wieży Ciśnień, na remont i adaptację budowli wydały ponad 2 mln zł, z czego dotacja płockiego Urzędu Miasta, przeznaczona m.in. na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich, wyniosła blisko 400 tys. zł. Roboty trwały prawie dwa lata.

Jak zaznaczył Naworski, główne prace polegały m.in. na przebudowie Wieży Ciśnień, wymianie starej więźby dachowej na szklaną kopułę widokową, wymianie drewnianych stropów i klatki schodowej na konstrukcje niepalne żelbetowe oraz na dobudowaniu tarasu o lekkiej konstrukcji z nowoczesną fontanną na poziomie pierwszego piętra.

Dodatkowo w sąsiedztwie budowli wykonano pierwszy w Płocku podziemny pojemnik na odpady pochodzące z przyszłej działalności prowadzonej w Wieży Ciśnień.

Naworski wyjaśnił, że w końcowej fazie opracowania znajduje się projekt zagospodarowania placu wokół budowli - zakłada on m.in. dosadzenie nowych drzew, wykonanie nowych chodników i podświetleń.

Budowa Wieży Ciśnień w Płocku, gwarantującej miastu stałe zaopatrzenie w wodę, rozpoczęła się 14 maja 1894 r. To dokładna data, widniejąca na metalowej tabliczce fundacyjnej odnalezionej w czasie remontu fundamentów budowli.

Wieża Ciśnień w Płocku po kilkudziesięciu latach użytkowania przestała pełnić pierwotną funkcję jako element systemu zaopatrzenia miasta w wodę i na początku lat 60 XX wieku zdemontowano znajdujący się tam zbiornik na wodę. Później znajdowała się tam m.in. galeria sztuki. W ostatnim czasie budowla nie była użytkowana.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE