PARTNER PORTALU
  • BGK

Opolskie: Duże zainteresowanie pieniędzmi na rewitalizację

  • pt    30 marca 2017 - 12:16
Opolskie: Duże zainteresowanie pieniędzmi na rewitalizację
Przedstawiciele samorządów i spółdzielni mieszkaniowych, mają gotowe pomysły na co przeznaczyć pieniądze na rewitalizację. (fot.umwo.pl)

Do rozdysponowania na projekty rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Planu Operacyjnego województwa opolskiego jest kilkadziesiąt milionów złotych. Nabory wniosków ruszają już wkrótce, a chętnych jest wielu.
• 45 mln czeka na gminy miejskie i wiejsko-miejskie z woj. opolskiego.

• Ponad 22 miliony złotych przeznaczono na rewitalizację Opola.

• Zgodnie z regulaminem wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu tylko jeden wniosek

Nabór wniosków w przypadku konkursu dedykowanego dla gmin miejskich i wiejsko-miejskich (za wyjątkiem gmin Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Brzeg, Opole i Nysa) rozpocznie się 20 kwietnia i potrwa przez siedem dni. Kwota na ten cel to prawie 45 milionów złotych.

Dodatkowe ponad 22 miliony złotych przeznaczono na rewitalizację Opola. Termin naboru dla Opola rozpocznie się 3 kwietnia, a zakończy się 10 kwietnia. Jego rozstrzygnięcie przewidziano we wrześniu 2017 roku.

W tym czasie niezbędna dokumentacja powinna zostać przekazana przez zainteresowanych na cztery sposoby: listem poleconym, przesyłką kurierską, osobiście bądź przez posłańca.

Na co pieniądze?

Przedstawiciele samorządów i spółdzielni mieszkaniowych, mają gotowe pomysły na co przeznaczyć pieniądze.

- Planujemy przeprowadzić inwestycje związane z odnowieniem elewacji jednego z naszych budynków w którym przebywają osoby z niepełnosprawnościami. Chcemy wymienić okna, ocieplić budynek – mówi Grzegorz Madera, pracownik domu pomocy społecznej w Klisinie.

Obok rewitalizacji przewidziane jest również skorzystanie z dofinansowań na tzw. programy miękkie, które obejmują integrację społeczeństwa z ośrodkiem. – Chcemy zaangażować mieszkańców do współpracy w ramach terapii ruchowej. Będziemy organizować również szkolenia – dodaje Madera.

Nabór wniosków

Do naboru związanego z rewitalizacją (Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji) mogą przystąpić: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; przedsiębiorstwa, jednostki sektora finansów publicznych; organizacje pozarządowe; kościoły i ich związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; szkoły wyższe; spółdzielnie mieszkaniowe.

Tomasz Zeman, prezes zarządu spółdzielni mieszkaniowej w Grodkowie wyjaśnia, że pieniądze z programu rewitalizacji wpłyną na poprawę komfortu życia mieszkańców osiedla.

- Chcemy wykorzystać, to że również spółdzielnie mogą skorzystać z tych pieniędzy i przywrócić funkcję rekreacyjną terenów zielonych – dodaje Zeman.

Spółdzielnia mieszkaniowa do tej pory prowadziła inwestycje i remonty z pieniędzy spółdzielców. - Jako spółdzielnia będzie to nasz pierwszy wniosek. Wspieramy się doświadczeniem firmy zewnętrznej, która będzie nam pomagała przygotować ten wniosek – dodaje Zeman.

Z programu w ramach Lokalnego Planu Rewitalizacji mogą być również realizowanie działania na rzecz środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. - Przystępujemy do czwartego etapu rewitalizacji miasta. Do tej pory realizowaliśmy to przedsięwzięcie ze środków gminy i projektów unijnych - mówi Ryszard Zwojewski, kierownik referatu programów rozwojowych w Prudniku.

Dotychczasowe remonty były przeprowadzone dzięki dofinansowaniu pochodzącemu m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 czy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

- Rozpoczęliśmy prace remontowe w centrum miasta, teraz rewitalizacją obejmujemy obrzeża. W czwartym etapie zajmujemy się terenem, który otoczony jest budynkami przedwojennymi. Tam są duże problemy społeczne i mamy nadzieję, że dzięki tym inwestycjom poprawi się również bezpieczeństwo w tym miejscu – dodaje Zwojewski.

Zgodnie z regulaminem, wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu tylko jeden wniosek. Równocześnie wnioskodawca nie może być partnerem w innym projekcie złożonym w ramach tego konkursu. Termin zakończenia finansowej realizacji projektu nie może wykraczać poza 30 września 2018 r.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.