Opolskie: Duże zainteresowanie pieniędzmi na rewitalizację

Do rozdysponowania na projekty rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Planu Operacyjnego województwa opolskiego jest kilkadziesiąt milionów złotych. Nabory wniosków ruszają już wkrótce, a chętnych jest wielu.
Opolskie: Duże zainteresowanie pieniędzmi na rewitalizację
Przedstawiciele samorządów i spółdzielni mieszkaniowych, mają gotowe pomysły na co przeznaczyć pieniądze na rewitalizację. (fot.umwo.pl)

• 45 mln czeka na gminy miejskie i wiejsko-miejskie z woj. opolskiego.

• Ponad 22 miliony złotych przeznaczono na rewitalizację Opola.

• Zgodnie z regulaminem wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu tylko jeden wniosek

Nabór wniosków w przypadku konkursu dedykowanego dla gmin miejskich i wiejsko-miejskich (za wyjątkiem gmin Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Brzeg, Opole i Nysa) rozpocznie się 20 kwietnia i potrwa przez siedem dni. Kwota na ten cel to prawie 45 milionów złotych.

Dodatkowe ponad 22 miliony złotych przeznaczono na rewitalizację Opola. Termin naboru dla Opola rozpocznie się 3 kwietnia, a zakończy się 10 kwietnia. Jego rozstrzygnięcie przewidziano we wrześniu 2017 roku.

W tym czasie niezbędna dokumentacja powinna zostać przekazana przez zainteresowanych na cztery sposoby: listem poleconym, przesyłką kurierską, osobiście bądź przez posłańca.

Na co pieniądze?

Przedstawiciele samorządów i spółdzielni mieszkaniowych, mają gotowe pomysły na co przeznaczyć pieniądze.

- Planujemy przeprowadzić inwestycje związane z odnowieniem elewacji jednego z naszych budynków w którym przebywają osoby z niepełnosprawnościami. Chcemy wymienić okna, ocieplić budynek – mówi Grzegorz Madera, pracownik domu pomocy społecznej w Klisinie.

Obok rewitalizacji przewidziane jest również skorzystanie z dofinansowań na tzw. programy miękkie, które obejmują integrację społeczeństwa z ośrodkiem. – Chcemy zaangażować mieszkańców do współpracy w ramach terapii ruchowej. Będziemy organizować również szkolenia – dodaje Madera.

Nabór wniosków

Do naboru związanego z rewitalizacją (Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji) mogą przystąpić: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; przedsiębiorstwa, jednostki sektora finansów publicznych; organizacje pozarządowe; kościoły i ich związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; szkoły wyższe; spółdzielnie mieszkaniowe.

Tomasz Zeman, prezes zarządu spółdzielni mieszkaniowej w Grodkowie wyjaśnia, że pieniądze z programu rewitalizacji wpłyną na poprawę komfortu życia mieszkańców osiedla.

- Chcemy wykorzystać, to że również spółdzielnie mogą skorzystać z tych pieniędzy i przywrócić funkcję rekreacyjną terenów zielonych – dodaje Zeman.

Spółdzielnia mieszkaniowa do tej pory prowadziła inwestycje i remonty z pieniędzy spółdzielców. - Jako spółdzielnia będzie to nasz pierwszy wniosek. Wspieramy się doświadczeniem firmy zewnętrznej, która będzie nam pomagała przygotować ten wniosek – dodaje Zeman.

Z programu w ramach Lokalnego Planu Rewitalizacji mogą być również realizowanie działania na rzecz środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. - Przystępujemy do czwartego etapu rewitalizacji miasta. Do tej pory realizowaliśmy to przedsięwzięcie ze środków gminy i projektów unijnych - mówi Ryszard Zwojewski, kierownik referatu programów rozwojowych w Prudniku.

Dotychczasowe remonty były przeprowadzone dzięki dofinansowaniu pochodzącemu m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 czy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

- Rozpoczęliśmy prace remontowe w centrum miasta, teraz rewitalizacją obejmujemy obrzeża. W czwartym etapie zajmujemy się terenem, który otoczony jest budynkami przedwojennymi. Tam są duże problemy społeczne i mamy nadzieję, że dzięki tym inwestycjom poprawi się również bezpieczeństwo w tym miejscu – dodaje Zwojewski.

Zgodnie z regulaminem, wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu tylko jeden wniosek. Równocześnie wnioskodawca nie może być partnerem w innym projekcie złożonym w ramach tego konkursu. Termin zakończenia finansowej realizacji projektu nie może wykraczać poza 30 września 2018 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE