PARTNER PORTALU
  • BGK

Ostatni dzwonek na odrobienie opóźnień w przygotowaniach do Euro 2012

  • wnp.pl (PS)    23 sierpnia 2010 - 10:46
Ostatni dzwonek na odrobienie opóźnień w przygotowaniach do Euro 2012

Blisko połowa ze skontrolowanych przez NIK przedsięwzięć nie jest realizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem. Już wiadomo, że części zadań nie uda się ukończyć przed rozpoczęciem mistrzostw.
Aż 52 zadania, ze 127 skontrolowanych (41 proc.), nie są realizowane zgodnie z przyjętym w 2009 r. harmonogramem. W konsekwencji termin oddania do użytku 36 przedsięwzięć (28 proc.) już w tej chwili przeniesiono na okres po rozpoczęciu mistrzostw. Dotyczy to przede wszystkim dróg ekspresowych oraz inwestycji komunikacyjnych w miastach. Ukończenie kolejnych 40 proc. inwestycji przesunięto na styczeń-maj 2012 roku. NIK zwraca uwagę, że w tej sytuacji najmniejsze nawet opóźnienie stwarza zagrożenie nieukończenia tych zadań przed Mistrzostwami Europy w piłce nożnej.

Objęcie programem wieloletnim ("Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012") budowy stadionów sprawiło, że ich powstawanie przebiega zgodnie z harmonogramem, a prace są zaawansowane (we Wrocławiu, gdzie z winy wykonawcy doszło do trzymiesięcznego opóźnienia, dalsza budowa wymagać będzie "wzmożonego nadzoru inwestorskiego"). Przeciwnie jest z całościowym planem przygotowań do organizacji Euro 2012, który uwzględniałby nie tylko inwestycje stadionowe, ale i pozostałe przedsięwzięcia. Już przed dwoma laty NIK zwróciła Ministrowi Sportu i Turystyki uwagę, że nie ma takiego planu. Obecna kontrola wykazała, że wciąż on nie powstał. Nie ma zatem informacji o wszystkich koniecznych inwestycjach, celach, okresie realizacji oraz wymaganym nakładzie finansowym. Niezwykle utrudnia to nadzór nad prawidłowym przebiegiem przygotowań i może być jedną z głównych przyczyn opóźnień, podkreśla NIK. Powoduje również ryzyko pominięcia części zadań związanych z gwarancjami Polski wobec UEFA w zakresie organizacji mistrzostw. NIK zwraca uwagę, że w czasie, gdy przeprowadzana była kontrola, wciąż nie istniał plan wykorzystania stadionów po zakończeniu mistrzostw.

Wiele zastrzeżeń kontrolerów wzbudziła działalność Spółki PL.2012, koordynującej przebieg przygotowań do Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Na jej 71 pracowników (stan z listopada 2009 r.) aż 30 zaliczało się do kadry kierowniczej. W przybliżeniu więc jeden zarządzający nadzorował pracę jednego pracownika niższego szczebla. Lawinowo rosły wydatki spółki. W 2007 r. wyniosły one 2 mln zł, by w roku 2009 przekroczyć 22 mln złotych. NIK oblicza, że 2,7 mln zł wydano w PL.2012 w sposób niegospodarny. Spółka zlecała np. zewnętrznym firmom zadania, które z powodzeniem mogli wykonać jej pracownicy. Zamawiała także usługi, których celowość trudno uzasadnić.

W podsumowaniu NIK stwierdza, że opóźnienia w przygotowaniach do organizacji Euro 2012 są możliwe do nadrobienia pod warunkiem przestrzegania przyjętych terminów oraz zapewnienia źródeł finansowania. Na opóźnienia i nieprawidłowości w realizacji przygotowań do mistrzostw wskazują również kolejne raporty UEFA. NIK ponownie apeluje do ministra sportu i turystyki o opracowanie i przedłożenie Radzie Ministrów dokładnego programu przygotowań, który obejmowałby całość przedsięwzięć Euro 2012.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • autoidea, 2010-08-23 18:23:24

    Nikt chyba nie bral rzadowych obietnic (czytaj : klamstw) na 2012 powaznie ? Wiadomo, ze nasza specjalnoscia jest oszukac petenta falszywymi obietnicami, a pozniej - swiecic oczami ... Zreszta - to juz moze byc inny rzad.