PARTNER PORTALU
  • BGK

Pakiet dla miast średnich: Miasta zgłosiły 270 potrzeb inwestycyjnych

  • Piotr Toborek    20 września 2017 - 06:00
Pakiet dla miast średnich: Miasta zgłosiły 270 potrzeb inwestycyjnych
Pakiet dla średnich miast dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców (fot.Wikimedia Commons/Olerys)

Powoli rusza Pakiet dla średnich miast, czyli pomysł na pomoc mniejszym ośrodkom, który został wpisany do Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.
• 31 sierpnia zamknięto przyjmowanie zgłoszeń od samorządów do pilotażu programu Pakiet dla miast średnich.

• Samorządy mogły zgłosić dwie potrzeby inwestycyjne.

• Chodziło o wybór najpilniejszych inwestycji w tych miastach.

Spytaliśmy w Ministerstwo Rozwoju jakie było zainteresowanie konkursem:

- Zainteresowanie naborem było bardzo duże - w ramach naboru zgłoszonych zostało 270 potrzeb inwestycyjnych – informuje Sara Kowalik z Departamentu Komunikacji Ministerstwo Rozwoju.

Jak to ujmuje resort: - Nabór ujawnił szerokie spektrum potrzeb średnich miast.

Najwięcej zgłoszonych formularzy dotyczyło tzw. kubatury (czyli obiektów takich jak muzea, centra aktywacji wiedzy, szkoły, przedszkola i lokale komunalne, infrastruktury drogowej i transportowej, obiektów rekreacyjnych, rewitalizacji, gospodarki wodno-ściekowej i energetyki.

Czytaj też: Pakiet dla średnich miast. Małe miasta - duże problemy

Dodajmy, że w  ramach naboru miasta nie ubiegają się wyłącznie o środki finansowe dostępne w instytucjach Polskiego Fundusz Rozwoju, ale także o możliwość odbycia spotkania przedinwestycyjnego z ekspertami PFR, którzy przeanalizują daną potrzebę inwestycyjną pod kątem możliwych źródeł jej finansowania oraz formy instytucjonalno-prawnej, w jakiej dane przedsięwzięcie może być zrealizowane.

Fundusz Inwestycji Samorządowych

Gdy projekty będą spełniać określone kryteria, m.in. efektywności ekonomicznej, Polski Fundusz Rozwoju będzie mógł np. zaangażować się jako inwestor, wykorzystując środki Funduszu Inwestycji Samorządowych. Fundusz dysponuje na wsparcie wybranych pomysłów kwotą ok. 400 mln zł.

Pierwotnie planowano, że MR wybierze ze zgłoszeń 60 inwestycji i obejmie je nadzorem, pierwszym krokiem miały być spotkaniami z przedstawicielami Polskiego Fundusz Rozwojowego.

- Nabór cieszył się ogromnym zainteresowaniem, dlatego dołożymy wszelkich starań aby nie tylko - jak pierwotnie planowano - spotkaniami zostało objętych 60 potrzeb inwestycyjnych, ale aby wszystkie zgłoszone potrzeby zostały przeanalizowane przez ekspertów PFR. Na podstawie oceny zaawansowania prac w zakresie przygotowania projektu zostały wyselekcjonowane te miasta, które zostaną zaproszone na spotkania w najbliższym czasie – informuje MR.

Do pilotażu, samorządy mogły zgłosić dwie potrzeby inwestycyjne.

- Często samorządy, w szczególności samorządy mniejszych miast, dysponujące mniejszym budżetem i możliwościami korzystania z instrumentów dłużnych, stają przed istotnym problemem jak sfinansować w efektywny sposób inwestycje publiczne. Dzięki pilotażowi spotkań przedinwestycyjnych, średnie miasta otrzymają kompleksowe wsparcie najwyższej klasy ekspertów Polskiego Funduszu Rozwoju-  tłumaczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Problemy rozwojowe

Pakiet dla średnich miast dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódzkich – w tej chwili jest to 255 miejscowości w całej Polsce. Na szczególne wsparcie mogą liczyć 122 ośrodki miejskie, które zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Polską Akademię Nauk w największym stopniu zagrożone są utratą funkcji społeczno-gospodarczych.

Pakiet dla średnich miast opiera się na dwóch filarach: z jednej strony jest to wsparcie w podejmowaniu inwestycji publicznych, z drugiej zaś tworzenie warunków dla inwestycji prywatnych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.