PARTNER PORTALU
  • BGK

Park naukowo-technologiczny otwarty

  • suwalki24.pl    14 grudnia 2012 - 10:20
Park naukowo-technologiczny otwarty

Obiekty Parku Naukowo– Technologicznego Polska Wschód w Suwałkach oficjalnie otwarte.
Wstęgę przecięli: wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel, wiceminister gospodarki Dariusz Bogdan, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Jacek Guliński, prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, prezes PRIBO Robert Ożarowski oraz prezes PNT Polska Wschód.

W spotkaniu wzięli udział Wojciech Dzierzgowski - wicewojewoda Podlaski, Bogdan Dyjuk - przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego, Cezary Cieślukowski - członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Beniamin Dobosz - zastępca prezydenta Łomży, starostowie, burmistrzowie i wójtowie z powiatów suwalskiego, augustowskiego i białostockiego, radni województwa podlaskiego, radni powiatowi i miejscy z przewodniczącym Andrzejem Pawłem Chuchnowskim.

Koncepcja utworzenia parku naukowo - technologicznego w Suwałkach powstała z inicjatywy Józefa Gajewskiego prezydenta Suwałk w połowie 2003 roku. Stanowiła efekt dyskusji i poszukiwań przedstawicieli lokalnej administracji samorządowej, radnych oraz ludzi nauki, którzy dążyli do wypracowania aktywnych działań zapobiegających dalszym opóźnieniom cywilizacyjnym i przyśpieszenia rozwoju województwa podlaskiego, a zwłaszcza suwalskiego.

Inicjatywa utworzenia parku naukowo - technologicznego wynikała także z możliwości pozyskania środków pomocy europejskiej na rozwój inicjatyw służących stymulowaniu działań gospodarczych, innowacyjnych i wspieraniu przedsiębiorczości rozwijającej się w oparciu o nowe technologie.

W lipcu 2003 roku z list intencyjny w sprawie utworzenia parku naukowo - technologicznego w Suwałkach sygnowali: rektor Uniwersytetu w Białymstoku, rektor Politechniki Białostockiej, dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego i prezes Polsko - Litewskiej Izby Gospodarczej Rynków Wschodnich.

Prezydent Suwałk powołał pełnomocnika ds. organizacji parku, a we wrześniu 2003 roku powołana została rada programowa, w której skład weszli przedstawiciele władz samorządowych i środowisk naukowych oraz badawczych.

Prace nad sformułowaniem koncepcji merytorycznej i organizacyjnej parku zbiegły się z ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkursem na wsparcie prac przygotowawczych wybranych parków technologicznych w Polsce.

Idea wysunięta przez organizatorów suwalskiego parku otrzymała to wsparcie i ze środków PARP powstały: studium wykonalności, biznesplan funkcjonowania podmiotu zarządzającego Parkiem oraz ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W czerwcu 2004 roku została powołana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Park Naukowo - Technologiczny Polska - Wschód w Suwałkach.

W pierwszym etapie rozwoju w latach 2005-2008 przygotowano niezbędną infrastrukturę techniczną i komunikacyjną zapewniającą możliwość dojazdu, podłączenia do: kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, energetycznej i telekomunikacyjnej. Zadanie to udało zrealizować się przy dużej pomocy Unii Europejskiej w ramach projektu „Przygotowanie infrastruktury dla Parku Naukowo - Technologicznego Polska - Wschód w Suwałkach"

Działalność PNT PW w zakresie przygotowania infrastruktury dla potrzeb spółki i przyszłych inwestorów została zakwalifikowana przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych do finału ogólnopolskiego konkursu „Grunt na Medal 2007".

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.