Piechociński otworzył tereny inwestycyjne pod Połańcem

Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński wziął udział w otwarciu nowych terenów inwestycyjnych w gminie Połaniec (Świętokrzyskie). Kompleksowe przygotowanie na ten cel 47 ha kosztowało ponad 21 mln zł.
Piechociński otworzył tereny inwestycyjne pod Połańcem

"Spodziewam się, że te tereny znajdą bardzo szybko nowych inwestorów" - powiedział Piechociński. Przypomniał, że w pobliżu znajduje się ważny zakład nowoczesnej energetyki - Elektrownia Połaniec oraz budowa mostu, który jesienią 2014 roku ma połączyć województwa świętokrzyskie i podkarpackie.

Obszar inwestycyjny "C" znajduje się na terenie sołectwa Brzozowa, ok. 2 km od Połańca i sąsiaduje z drogą krajową nr 79 Kraków-Sandomierz. Całkowita wartość projektu to 21,1 mln zł. Inwestycja w 60 proc. została dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (12,6 mln zł).

Jak poinformowało biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego główne prace inwestycyjne w tym miejscu zostały zakończone w ubiegłym roku. W tym roku wykonywane są prace dodatkowe, m.in. budowa lądowiska.

To nie pierwsza tego typu inwestycja w gminie Połaniec. W ostatnich latach przygotowano m.in. obszary inwestycyjne "A" zajmujące 2,2 ha - za 3,7 mln zł, oraz "B" o powierzchni ok. 6 ha - koszt projektu 4,2 mln zł. W 2012 roku gmina znalazła się w "złotej 16" organizowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych konkursu "Grunt na medal".

Położony w południowo wschodniej części województwa świętokrzyskiego Połaniec ma ok. 8,4 tys. mieszkańców. Cała gmina liczy nieco ponad 12 tys. mieszkańców. 67 proc. z nich zatrudnia przemysł, głównie energetyczny - Elektrownia Połaniec i powstałe z niej spółki. W ewidencji działalności gospodarczej gminy figuruje ok. 600 podmiotów, z których większość to mikro- i małe przedsiębiorstwa.

 

 


KOMENTARZE (3)ZOBACZ WSZYSTKIE

Piechociński otwiera inwestycyjne tereny,a ja czekam kiedy rozum jemu się zmieni,żeby mi odpowiedział na jakiej ja żyję ziemi.Panie Piechociński szanuj prawo,bo ja czekam na odpowiedź,a Waści milczenie świadczy,że z wiedzą prawną jest kulawo!!!!!!
... DO
Pana Ministra.
Panie Premierze,Panie Ministrze,Panie Januszu Piechociński dnia 13 stycznia 2013r.o godz 18 w radiu lubelskim udzielił Pan wywiadu, w którym to woj. lubelskie nazwał Pan Lubelszczyzną, W związku z tym zadaję Panu pytanie:GDZIE LUBELSZCZYZNA LEŻY W LUBELSKIEM? Ponadto proszę udzielić odpowiedzi na poniższe pytania,które pozwolą wyjaśnić przedmiotową sprawę.

1.Od kiedy woj.lubelskie jest ziemią lubelską.
2.W jakim okresie historycznym istniała ziemia lubelska.
3. Jeśli tak proszę określić jej teren.
4.W jakim okresie powstało pojęcie LUBELSZCZYZNA.
5.Na jakiej podstawie podważa się stanowisko Rady Języka Polskiego i Rządu.
6.Proszę wskazać posługując się mapą ziemie historyczne w obecnym województwie.
7.Czy rozpowszechnianie kłamstwa i wmawianie społeczeństwu jest zgodne z prawem.

Panie Ministrze zaborca uszanował nazwy ziem historycznych,ale nazwał je po swojemu i je nie zlubelszczyźnił,a Pan swoim określeniem Lubelskie zlubelszczyżnił,natomiast mądrzy ludzie w Polsce mają zdanie zgodne z prawdą historyczną,naukową i prawną,a zatem niech Pan uzupełni swoją wiedzę i udzieli odpowiedzi zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce.
Czekam na odpowiedź


UZASADNIENIE.

RADA JĘZYKA POLSKIEGO
PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Warszawa ,dnia 6 lipca 2011 roku RJP-183/W/2011
 
Szanowny Panie,
Lubelszczyzna to 'ziemia lubelska', a nie 'województwo lubelskie'. Wyraz ten
powstał przez dodanie do przymiotnika lubelski przyrostka -yzna,
wskazującego na jakiś obszar. Podobnie zostały utworzone nazwy:
Opolszczyzna ('ziemia opolska'), Słowiańszczyzna ('ziemia słowiańska'),
Wileńszczyzna ('ziemia wileńska'), Suwalszczyzna ('ziemia suwalska'),
Kielecczyzna ('ziemia kielecka') oraz wiele innych.
Łączę wyrazy szacunku
/-/ dr Katarzyna Kłosińska
Sekretarz Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN.
 
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
pismo z dnia 15 lipca 2011r. Nr. DSWRU-571-513/10-(05)/11/JI cytuję: 
" Miarodajne w opisywanej przez Pana sprawie są wyjaśnienia przekazane Panu w piśmie z dnia 31 sierpnia 2005r. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.Jak słusznie Pan zauważa w mowie potocznej i nie tylko,stosowane są określenia nieadekwatne.Wynika to-jak można sądzić-zarówno przyzwyczajenia jak i również i z niewiedzy stosujących takie określenia." podpisał:Radca Szefa KPRM Jerzy Izdebski.

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Administracji Publicznej.Pismo AP/712-1102/05/Jmo z dnia 31.08.2005.Obecne województwo lubelskie posiada prawne umocowanie w ustawie z dnia 24 lipca 1998r o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa/Dz.U.Nr 96,poz.603/Przepisy tej ustawy są jednoznaczne i nie umożliwiają stosowania w odniesieniu do tej jednostki zasadniczego podziału terytorialnego państwa nazw zamiennych.Zatem używanie nazwy "Ziemia Lubelska-Lubelszczyzna/czy innych/ na określenie województwa lubelskiego jest nieuprawnione.Dorota Żebrowska.

WIKIPEDYŚCI.
My wiemy, że to stosowanie tego określenia może nie jest uprawnione, może nieodpowiednie, ale fakty i źródła mówią jak w artykule. Proszę napisać do urzędu marszałkowskiego i urzędu wojewódzkiego a szczególnie mediów by tego nie robiły. Wikipedia przedstawia tylko fakty.JDavid 11:28,18 grudnia
2011(CET)

TELEWIZJA POLSKA
Komisja Etyki Warszawa,26.07.2012r.
dot.KE/93/2012

Szanowny Panie,
uprzejmie wyjaśniamy,że Pana skarga wpłynęła do Komisji Etyki TVP S.A po raz pierwszy.Zgadzamy się z Panem,że zamienne stosowanie określeń woj.lubelskie i Lubelszczyzna jest niepoprawne.W związku z tym Komisja Etyki AVP S.A przekazała redakcjom Pańskie uwagi wraz z komentarzem,w którym zwróciła uwagę na to,aby informacje przeznaczone do emisji na antenie były przygotowywane z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi zasadami języka polskiego.

Z poważaniem
przewodniczący Komisji Etyki TVP S.A
Maciej Zakrocki.

Lublin,2012-10-11
BW-I.0330.423.12
Szanowny Panie Ryszardzie
Pański list pozwolił mi odzyskać wiarę w fakt,że są w naszym województwie ludzie, którym,podobnie jak mi,szeroko rozumiana kultura żywego słowa,leży na sercu.Absolutnie i z całą stanowczością zgadzam się z tym ,że Województwa Lubelskiego nie można nazywać Lubelszczyzną.Zapewniam jednocześnie,iż w kontaktach Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie na tę zasadę zwracam uwagę.
Ludziom takim jak my,którzy szanują mowę ojczystą i zasady posługiwania się językiem trudno pogodzić się z faktem,że tak rażące błędy się pojawiają.Pozostaje tylko zwracać na nie uwagę i mieć nadzieję,że Ci którzy je popełniają przestaną być w końcu odporni na życzliwe uwagi.Tych z mojej strony,jako osoby odpowiedzialnej za komunikację w Urzędzie z mediami,nie zabraknie.Na zakończenie pragnę poprosić o wyrozumiałość co do czasu udzielonej Szanownemu Panu odpowiedzi.Nie wynika to z faktu.iż tak ważnego i poważnego problemu nie dostrzegam,ale z wielu codziennych,absorbujących spraw.
Z wyrazami najwyższego szacunku i podziękowaniami za troskę o kulturę naszego języka
Rzecznik Prasowy
Wojewody Lubelskiego
Kamil Smerdel

Szanowny Panie,
Bardzo serdecznie dziękuję za przesłaną informację oraz zawarte w niej uwagi. Zgadzam się, że zamienne stosowanie określeń woj.lubelskie i Lubelszczyzna jest nieodpowiednie.
Przekazałem już podległym mi redakcjom Pańskie zastrzeżenia z prośbą o ich uwzględnienie przy redagowaniu tekstów.
Tomasz Rakowski
p.o. dyrektor TVP Lublin.

rozwiń

Chełmianin N, 2013-07-08 12:13:38 odpowiedz

patrząc na to ilu było chętnych do przecinania wstęgi nie zdziwi jak otworza jeszcze raz:)

lolo, 2013-07-08 11:59:15 odpowiedz

Już raz tereny były otwarte, teraz to jakieś tylko chyba polityczne otwarcie :-)

dinks, 2013-07-08 11:09:46 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE