PARTNER PORTALU
  • BGK

Pierwsze miasto z hybrydowym projektem PPP

  • pt    30 stycznia 2017 - 11:56
Pierwsze miasto z hybrydowym projektem PPP
Sektor efektywności energetycznej jest jednym z najlepszych pól do współpracy publiczno-prywatnej (fot.drobczyce.pl)

• Miasto Zgierz zrealizuje pierwszy w Polsce hybrydowy projekt PPP dofinansowany ze środków unijnych na lata 2014-2020.
• 30 stycznia Zgierz podpisał umowę z firmą EngieServices, której przedmiotem jest kompleksowa termomodernizacja 24 obiektów oświatowych.
• Jest to również pierwsze przedsięwzięcie PPP realizowane w województwie łódzkim.
Wartość wybranej dla Zgierza oferty wynosi 56,5 mln zł. Partner prywatny, EngieServices, zapewni projektowanie, przeprowadzenie robót budowlanych i prac termomodernizacyjnych, sfinansowanie inwestycji oraz zarządzanie gospodarką energetyczną w zmodernizowanych obiektach.

Umowę zawarto na ponad 16 lat, przy czym etap inwestycyjny zakończy się w drugiej połowie 2018 roku. Partner prywatny zagwarantował stronie publicznej osiągnięcie oszczędności w zużyciu energii cieplnej w wysokości 43,5 proc. (średnia ze wszystkich obiektów). Projekt ubiega się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Strategii ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Dofinansowanie unijne może wynieść nawet 35 mln zł.

– Projekty hybrydowe PPP to bardzo złożone struktury prawne, zakładające finansowanie projektu de facto z trzech źródeł: środków unijnych, kapitału partnera prywatnego i wkładu strony publicznej – mówi dr Rafał Cieślak z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz, która zajmuje się umową.

Realizację hybrydowych PPP dodatkowo utrudnia brak precyzyjnych przepisów, na bazie których przedsięwzięcia takie mogą być wdrażane.

- Formalnie istnieją podstawy prawne do łączenia PPP i środków UE, ale są one na tyle ogóle, że podmiot publiczny musi dołożyć najwyższej staranności w konstruowaniu umowy z partnerem prywatnym w taki sposób, aby możliwe było prawidłowe wdrożenie projektu i wykorzystanie środków europejskich – stwierdza Cieślak.

Jak tłumaczy, do tego instytucje zarządzające programami operacyjnymi nie dysponują szczegółowymi procedurami wdrażania projektów PPP, w związku z czym muszą wspólnie z beneficjentami wypracowywać nowe rozwiązania, zapewniające wykonalność projektów.

Przeprowadzenie postępowania PPP i równoczesne pozyskanie środków unijnych stanowi proces złożony i długotrwały, co zwiększa ryzyko niepowodzenia projektu.

- Tylko jednak takie ryzyko się opłaca. Trudno o bardziej korzystne rozwiązania dla finansów sektora publicznego niż hybrydowe PPP – podkreśla prawnik. - W hybrydowe PPP muszą być w równym stopniu włączeni beneficjenci, jak też instytucje zarządzające, dla których nie są to łatwe projekty.

Zdaniem Cieślaka sektor efektywności energetycznej jest jednym z najlepszych pól do współpracy publiczno-prywatnej. Można w nim bowiem zidentyfikować istotną wartość dodaną – w projektach PPP/ESCO partner prywatny nie tylko finansuje inwestycję i przeprowadza roboty budowlane, ale także wdraża system zarządzania energią i gwarantuje ogromne oszczędności w jej zużyciu.

– Nie mam najmniejszych wątpliwości, że PPP związane z efektywnością energetyczną to przyszłość dla polskich miast i gmin, zwłaszcza w obliczu możliwości dofinansowania takich projektów ze środków unijnych – komentuje dr Cieślak.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • Bartłomiej, 2017-01-31 08:52:52

    Bardzo proszę o wskazanie na czym polega wynagrodzenie Partnera Prywatnego w tym przedsięwzięciu, bo nie wyczytałem tego z powyższego artykułu.