PARTNER PORTALU
  • BGK

Płock przed wielką rewitalizacją

  • pt    24 kwietnia 2017 - 15:52
Płock przed wielką rewitalizacją
Tak ma wyglądać Stare Miasto po rewitalizacji (fot.plock.pl)

Atrakcyjna, przyjazna, funkcjonalna, pobudzająca do rozwoju gospodarczego oraz integracji mieszkańców – tak w założeniach ma wyglądać zrewitalizowana przestrzeń miejska w Płocku.
• Władze Płocka wspólnie ze społecznością lokalną w 2016 roku opracowały tzw. gminny program rewitalizacji.

• Rewitalizacji ma zostać poddana Starówka.

• Prace zaplanowano także na terenie osiedli mieszkaniowych.

Płocku, podobnie jak i w innych miastach, występują obszary, które wymagają kompleksowej rewitalizacji. Na tych terenach nastąpiła kumulacja negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, technicznych i przestrzennych.

W celu odnowy tych rejonów miasta, władze samorządowe wspólnie ze społecznością lokalną w 2016 roku opracowały tzw. gminny program rewitalizacji. Dokument, sporządzony zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji, wyznacza kierunki działań rewitalizacyjnych, które będą podejmowane w najbliższych latach.

Atrakcyjna, przyjazna, funkcjonalna, pobudzająca do rozwoju gospodarczego oraz integracji mieszkańców – tak w założeniach ma wyglądać zrewitalizowana przestrzeń miejska w Płocku.
Jak jednak tego dokonać?

Aktywizacja nabrzeża wiślanego

W przypadku rewitalizacji przestrzeni położonych w centralnej części miasta wyzwaniem pozostaje pozyskanie rozwiązań o wysokiej jakości, które przyciągną użytkowników oraz pobudzą obszar do rozwoju.

Działania rewitalizacyjne zaplanowane na terenie Starówki stanowią kontynuację działań podejmowanych w latach ubiegłych, które objęły m.in. przebudowę alejek spacerowych na terenie Wzgórza Tumskiego oraz pasa nadskarpowego.

W najbliższym czasie podjęte zostaną działania zmierzające do aktywizacji nabrzeża wiślanego. Wykonana zostanie m.in. przebudowa i wzmocnienie nabrzeża, budowa promenady oraz infrastruktury niezbędnej do obsługi kąpieliska i terenów rekreacyjnych nabrzeża. Powstaną także parkingi, ścieżki biegowe, oświetlenie, elementy małej architektury.

Wybudowane zostanie połączenie komunikacyjne pomiędzy nabrzeżem a częścią miasta położoną na skarpie. Ponieważ różnica poziomów, około 40 m sprawia, że dostęp do nabrzeża wiślanego jest utrudniony, zaplanowano wprowadzenie kolejki szynowo-linowej.

Działania rewitalizacyjne obejmą też inne kluczowe przestrzenie Starego Miasta, w tym m.in. plac Obrońców Warszawy, który zostanie zagospodarowany zgodnie z koncepcją wyłonioną w ramach konkursu architektonicznego. Obecna dominacja funkcji administracyjno-biurowej oraz mieszkalnej placu nie sprzyja pełnemu wykorzystaniu przestrzeni, generując ruch w określonych godzinach.

Zaproponowane rozwiązania rozwiną ofertę usług dostępnych na placu poprzez wprowadzenie w przestrzeń wielofunkcyjnych pawilonów. Zastosowane materiały nawiązywać będą do zabytkowego charakteru przestrzeni i historycznej zabudowy otaczającej plac. Takie zagospodarowanie placu umożliwi organizowanie różnorodnych imprez o charakterze kulturalnym.

W następnych latach planowane są modernizacje kolejnych placów miejskich (Nowy Rynek i pl. Gabriela Narutowicza), które wraz ze zmodernizowanymi już przestrzeniami - ulicą Tumską, ulicą Grodzką i pl. Stary Rynek tworzą śródmiejski system przestrzeni publicznych miasta.
Takie systemowe podejście ma zwiększyć atrakcyjności centralnej części miasta i zatrzymać negatywne trendy.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.