PARTNER PORTALU
  • BGK

PO: nowela o działach uderzy w lokalne programy rewitalizacji

  • pt/pap    7 lipca 2016 - 15:31
PO: nowela o działach uderzy w lokalne programy rewitalizacji
W ocenie posłów Platformy Obywatelskiej zmiany przepisów niosą ze sobą negatywne konsekwencje dla samorządów (fot.lodz.pl)

• Sejm uchwalił nowelę ustawy o działach administracji rządowej, autorstwa posłów PiS. Jej zapisy krytykują posłowie PO.
• Odbieramy samorządom możliwość decydowania o priorytetach rewitalizacji. W gminach odbieramy możliwość decyzyjną i dajemy ją ministrowi - argumentują.
Za ustawą głosowało 233 posłów, przeciw 131, żaden się nie wstrzymał.

Zmiany w prawie dotyczą przede wszystkim struktury działu administracji rządowej budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i - jak mówił Tomasz Żuchowski z resortu budownictwa - jest to ustawa "czyszcząca", która porządkuje kompetencje między resortami.

Jeden z przepisów noweli dał jednak także ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego (czyli obecnie Ministrowi Rozwoju) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa (czyli obecnie Minister Infrastruktury i Budownictwa) możliwość określenia w drodze rozporządzenia "kryteriów i wskaźników dla obszarów rewitalizacji umożliwiających finansowanie gminnych programów rewitalizacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub budżetu państwa, uwzględniając występowanie na tych obszarach negatywnych zjawisk".

W ocenie posłów Platformy Obywatelskiej przepis ten niesie ze sobą negatywne konsekwencje dla samorządów.

"W tym zapisie oddajecie nieograniczone możliwości ingerencji ministrowi w gminne programy rewitalizacji. (...) Nasze wątpliwości dotyczą braku precyzyjnego zapisu, mówiącego wprost do czego mają się odnosić opisane kryteria i wskaźniki. (...) Istnieje niebezpieczeństwo ręcznego sterowania w zakresie wyłaniania obszarów rewitalizacji i projektowania działań podejmowanych przez gminy w tym zakresie" - mówiła Agnieszka Kołacz-Leszczyńska z PO podczas drugiego czytania ustawy. Podkreślała, że możliwość wydania przez Ministra Rozwoju takiego rozporządzenia oznacza "centralizację decyzji w sprawach kluczowych dla rozwoju społeczeństw lokalnych i rozbudzania partycypacji społecznej".

Inna posłanka PO - Małgorzata Chmiel - zwracała uwagę, że rewitalizacja staje się jednym z podstawowych narzędzi realizacji polityki miejskiej w Polsce, głównie ze względu na transfer środków unijnych.

"Nagle odbieramy samorządom możliwość decydowania o priorytetach rewitalizacji. W gminach odbieramy możliwość decyzyjną i dajemy ją ministrowi" - wytykała Chmiel.

Jeszcze podczas prac w komisji przedstawiciel resortu rozwoju Radosław Górecki mówił posłom, że chodzi o to, by minister mógł wydać takie rozporządzenie, ale nie oznacza to, że na pewno to zrobi.

"To jest oczywiście delegacja fakultatywna. To nie znaczy, że tak będzie. Może być, w zależności od tego, w jaki sposób ten proces będzie się odbywał, ale chcielibyśmy mieć możliwość wpływu na ukierunkowanie tych środków (europejskich - PAP) w sposób najbardziej efektywny" - mówił Górecki.

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.