PARTNER PORTALU
  • BGK

Podkarpackie: rusza nabór propozycji projektów o charakterze strategicznym

  • bad    15 lipca 2014 - 17:57

Celem naboru jest wyłonienie propozycji projektów o znaczeniu strategicznym dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Projekty te stanowić będą zbiór przedsięwzięć o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów RPO WP na lata 2014-2020.
Wyłonione przedsięwzięcia będą realizowane w trybie pozakonkursowym, o którym mowa w projekcie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Wybór inwestycji ma na celu wsparcie podstawowej infrastruktury publicznej (komunikacyjnej, zdrowotnej), a także wzmacnianie gałęzi uznanych za ważne filary rozwoju Województwa Podkarpackiego poprzez tworzenie warunków dla prowadzenia działalności B+R.

Nabór projektów obejmuje:

* wsparcie zaplecza badawczo-rozwojowego jednostek naukowych;

* inwestycje dotyczące dróg wojewódzkich prowadzących bezpośrednio lub pośrednio do autostrady/drogi ekspresowej lub dróg krajowych;

* inwestycje dotyczące taboru kolejowego dla połączeń regionalnych;

* inwestycje dotyczące linii kolejowych o znaczeniu regionalnym, w tym dworce;

* inwestycje związane z infrastrukturą i/ lub wyposażeniem podmiotów ochrony zdrowia.

Termin naboru: 16 lipca - 5 września 2014 r. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać: w wersji elektronicznej na adres e-mail: drp@podkarpackie.pl (tytuł: Zgłoszenie propozycji projektu o charakterze strategicznym) oraz w wersji papierowej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Zarządzania RPO Al. Łukasza Cieplińskiego 4 35-010 Rzeszów z dopiskiem: „Zgłoszenie propozycji projektu o charakterze strategicznym”.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.