PARTNER PORTALU
  • BGK

Podlaskie: Choroszcz, Mały Płock i Rajgród dostaną dofinansowanie na programy rewitalizacji  

  • pt    29 marca 2018 - 20:30
Podlaskie: Choroszcz, Mały Płock i Rajgród dostaną dofinansowanie na programy rewitalizacji   
Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził dofinansowanie na rewitalizację trzech gmin. (fot.umwp)

Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził dofinansowanie na rewitalizację trzech gmin. Choroszcz, Mały Płock i Rajgród w sumie dostaną na to 30 mln dofinansowania.
  • W województwie podlaskim już 26 gmin zdążyło przygotować programy odnowy.
  • Kolejne trzy planują prace za ponad 30 mln złotych.
  • Projekty były konsultowane z mieszkańcami, oprócz remontów zakładają także tzw. działania społeczne.

Każda z tych trzech gmin musiała wyznaczyć teren, który zostanie objęty rewitalizacją i przedstawić działania naprawcze, jakie zamierza na nim przeprowadzić. I to zarówno w sferze społecznej, jak też inwestycyjnej. W województwie podlaskim już 26 gmin zdążyło przygotować programy odnowy.

W pracach nad przygotowaniem programów rewitalizacji brali udział mieszkańcy - odbywały się konsultacje, spotkania edukacyjne, informacyjne.

Czytaj: Rewitalizacja. Gminy mało aktywne w staraniach o środki unijne

Na opracowanie tych programów gminy uzyskały dofinansowanie z Programu Pomoc Techniczna. Dokumenty te są podstawą do ubiegania się o pieniądze z programów unijnych na działania rewitalizacyjne.

Choroszcz planuje odnowienie rynku, który zajmuje 53 ha, mieszka tam ponad 1700 osób, czyli 11,57 proc. mieszkańców.

Program zakłada szereg przedsięwzięć, m.in.: rewitalizację Rynku 11 Listopada, przebudowę placu Brodowicza (budowa chodników, fontanny, przeniesienie pomnika, montaż elementów małej architektury, oświetlenie placu) i modernizację budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu, program wymiany pokryć azbestowych (m.in. finansowa pomoc przy wymianie azbestu na dachach domów prywatnych), promocję przedsiębiorczości (np. opracowanie portalu turystycznego gminy, dotacje dla rozwoju turystyki jednodniowej i weekendowej), promocję rozwoju rolnictwa ekologicznego i agroturystyki (szkolenia, dotacje na założenie lub wsparcie działalności gospodarczej z tego zakresu).

W ramach projektu zaplanowano także budowę, modernizację i wyposażenie szkolnych i publicznych obiektów rekreacyjno-sportowych, organizację imprez i zawodów sportowych, zajęć kulturalnych.

Koszt tych działań wynosi 16,7  mln zł, z czego gmina zamierza uzyskać dofinansowanie unijne w wysokości ponad 12 mln zł.

Mały Płock: staże i dotacje

 

W gminie Mały Płock teren, który obejmie rewitalizacja zajmuje 286 ha (2 proc. powierzchni gminy), zamieszkuje go 1405 osób, czyli 29,72 proc.  mieszkańców gminy.

Program składa się z wielu projektów. To m.in.: wdrożenie działań związanych z powrotem na rynek pracy osób bezrobotnych i biernych zawodowo (staże,  prace interwencyjne, wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej i doposażenie stanowisk pracy), wyremontowanie budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne przy Ośrodku Zdrowia, utworzenie  biblioteki gminnej.

W projekcie są także podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych osób korzystających z pomocy społecznej (warsztaty, szkolenia, doradztwo), zagospodarowanie świetlicy w Starym Rakowie na Centrum Aktywności Lokalnej, modernizacja świetlicy wiejskiej w Kątach, modernizacja boisk szkolnych.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.